Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Osiagniecia gminy Morawica

Ikona statystyk

Nagrody i wyróżnienia uzyskane w latach 1996 - 2016:


1. Gmina Jakich Mało ’96 dla Gminy Morawica za szczególne osiągnięcia w podnoszeniu jakości i

efektywności usług dla mieszkańców w dziedzinie KULTURA/OŚWIATA – Warszawa 24

października 1996 r.

2. Dyplom dla Gminy Morawica za zajęcie I miejsca w kategorii Gmin Wiejskich w konkursie na

najbardziej Ekologiczną Gminę województwa kieleckiego – Kielce, grudzień 1997 r.

3. Konkurs Osiągnięć Gospodarczych COP ’97. Nagroda w kategorii „Osiągnięcia Gmin” dla

Gminy Morawica za kampanię Promocyjną. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu.

4. Agencja Rozwoju Komunalnego dla Gminy Morawica za zajęcie I miejsca w konkursie –

„Zagospodarowanie przestrzenne i systemy zabezpieczeń na wypadek klęsk żywiołowych”

organizowanym w ramach II Międzynarodowych Targów Technologii dla Miast i Gmin

EUROCITY ’98 – Warszawa 26 luty 1998 r.

5. Certyfikat Gmina przyjazna środowisku dla Gminy Morawica przyznany przez Prezydenta RP

Aleksandra Kwaśniewskiego – Warszawa 15 grudnia 1999 r.

6. Dyplom Złotej Setki Samorządów ‘2001 Centrum Badań Regionalnych Dziennika

Rzeczypospolitej dla Gminy Morawica w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach

1998 – 2000 – Warszawa 31 maja 2001 r.

7. Dyplom uznania dla Urzędu Gminy w Morawicy za udział w Programie Partnerstwa dla

Samorządu Terytorialnego (1998 – 2001) finansowym przez Amerykańską Agencję Rozwoju

Międzynarodowego (USAID) – Kielce 11 grudnia 2001 r.

8. Dyplom uznania od Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla

Urzędu Gminy Morawica za szczególną aktywność w budowaniu społeczeństwa

obywatelskiego – Kielce 14 marca 2002 r.

9. Nagroda dla Gminy Morawica za zajęcie III miejsca w V edycji konkursu „Na najbardziej

ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego” – Kielce 2002 r.

10. Zakwalifikowana do grona Gmin Liderów przez Związek Gmin Wiejskich RP – 2002 r.

11. Finalista Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza

Gmina w Europie” – 2003 r.

12. Tytuł Lidera zarządzania w samorządzie lokalnym 2004 dla gminy Morawica w kategorii

Prorozwojowy samorząd przyznany przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i

Administracji, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast

Polskich, Unię Miasteczek Polskich.

13. Certyfikat Samorząd inwestujący w nowoczesne zarządzanie dla Urzędu gminy Morawica

przyznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 23 czerwca 2004.

14. Dyplom dla Wójta Mariana Burasa finalisty konkursu „Wójt Roku 2004” zorganizowanego

przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej.

15. Tytuł Gmina Fair Play 2005.

16. Tytuł „Gmina Roku” w konkursie „Eurogmina Województwa Świętokrzyskiego 2004/2005”

przyznany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w konkursie organizowanym

przez Agencję Pop-Art.

17. „Grunt na medal” przyznany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dla terenu inwestycyjnego gminy

Morawica o powierzchni 35ha położonego w miejscowości Bilcza.

18. Certyfikat „Przejrzysta gmina” za udział w akcji „Przejrzysta Polska 2005” organizowanej

przez „Gazetę Wyborczą”, „Polsko-Amerykańską Fundację Wolności”, „Fundację im.

Batorego”.

Nagrody uzyskane w 2006 r.:

1. Tytuł Wójt Roku 2005/2006 dla Mariana Burasa Wójta Gminy Morawica w konkursie

Eurogmina Województwa Świętokrzyskiego przyznany przez Marszałka Województwa

Świętokrzyskiego w konkursie organizowanym przez Agencję Pop-Art.

2. Certyfikat Gmina Fair Play 2006 oraz wyróżnienie w kategorii gmin wiejskich.

3. 11 miejsce w kraju i 1 w województwie świętokrzyskim w kategorii gmin wiejskich

w Rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita.

4. Zwycięstwo w eliminacjach wojewódzkich i nominacja dla gminy Morawica do krajowego

finału konkursu European Enterprise Awards (Europejska Nagroda Przedsiębiorczości)

w kategorii Nagroda za Wspieranie Przedsiębiorczości.

Nagrody uzyskane w 2007r.:

1. Wyróżnienie w rankingu ”Gazety prawnej” pt. „Europejska gmina, europejskie miasto”.

2. Laur Świętokrzyski 2007 - wyróżnienie w kategorii Gmina Roku - nagroda wojewody

świętokrzyskiego.

3. Certyfikat Gmina Fair Play 2007 oraz wyróżnienie w kategorii gmin wiejskich.

4. II miejsce w konkursie dla samorządów gminnych pt. „Programy z zakresu edukacji

ekologicznej zrealizowane na terenie gminy Morawica w latach 2003-2006”.

5. 25 miejsce w kraju i 1 w województwie świętokrzyskim w kategorii gmin wiejskich

w Rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita.

6. Finalista konkursu „Grunt na medal” dla gminnego terenu inwestycyjnego o powierzchni 53ha

w Dębskiej Woli w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Informacji

i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Nagrody uzyskane w 2008r.:

1. Laur Świętokrzyski 2008 - tytuł w kategorii Gmina Roku – nagroda wojewody dla najlepszej

gminy województwa świętokrzyskiego.

2. 23 miejsce w kraju i 1 w województwie świętokrzyskim w kategorii gmin wiejskich

w Rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita.

3. Certyfikat Gmina Fair Play 2008.

4. Finalista konkursu „Grunt na medal” dla gminnych terenów inwestycyjnych o powierzchni 5ha

oraz 3,8ha w Woli Morawickiej w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Informacji

i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

5. II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider zarządzania w samorządzie” organizowanym

przez Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich we

współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w dziedzinie Usługi Komunalne za projekt

„Międzygminna współpraca na rzecz segregacji odpadów”.

Nagrody uzyskane w 2009r.:

1. Tytuł Super wójta województwa Świętokrzyskiego dla Mariana Burasa

w konkursie Eurogmina 2008/2009 Województwa Świętokrzyskiego”.

2. 18 miejsce w kraju i 2 w województwie świętokrzyskim w kategorii gmin wiejskich

w Rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita.

3. Nagroda główna – Statuetka za zwycięstwo w konkursie Gmina Fair Play 2009

w kategorii gmin podmiejskich. Dodatkowo Złota Statuetka za zdobycie certyfikatu GFP po raz

piąty z rzędu.

4. I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider zarządzania w samorządzie” organizowanym przez

Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich

i Związek Miast Polskich we współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w dziedzinie Usługi

Społeczne za projekt „Optymalizacja zarządzania oświatą w gminie Morawica”.

5. II miejsce w etapie wojewódzkim konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt

infrastrukturalny realizowany na terenach wiejskich z dofinansowaniem ze środków UE. Do

konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi gmina zgłosiła projekt pn.

Budowa Krytej Pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy”.

6. Finalista I edycji konkursu „Świętokrzyska Viktoria” w kategorii „Samorządność”.

Nagrody uzyskane w 2010r.:

1. Laureat w konkursie „Samorząd wolny od azbestu”

2. Nagroda główna za całokształt osiągnięć dla Mariana Burasa w kadencji 2006-2010 w

plebiscycie „Euro Gmina 2009/2010 województwa świętokrzyskiego.

3. 5 miejsce w kraju i 1w województwie świętokrzyskim w kategorii gmin wiejskich w

Rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita

4. Wyróżnienie (4 miejsce) dla Gminy Morawica w konkursie „Święto Małych Ojczyzn”

organizowanym przez Urząd Miasta Kielce.

Nagrody uzyskane w 2011 r.:

1. Wyróżnienie ( 4 miejsce) dla Gminy Morawica w konkursie „Święto Małych Ojczyzn”

organizowanym przez Urząd Miasta Kielce.

2. Tytuł Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”.

3. Nominacja do Świętokrzyskiej Victorii w kategorii Samorządność.

4. Tytuł Najlepszego Samorządowca 2011 roku od Kapituły Rankingu Samorządów

„Rzeczpospolitej” oraz Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich.

5. Laureat konkursu „Lider Zielonej Energii”.

6. Nominacja do nagrody Inwestor Roku 2011 za budowę hali w Bilczy.

Nagrody uzyskane w 2012 r.:

1. Wyróżnienie za „Optymalizację organizacji i finansowania oświaty w gminie”.

2. VI miejsce w kraju w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”.

3. Wyróżnienie w kategorii „Samorząd” w konkursie Lider Regionu 2011.

4. Nominacja do Świętokrzyskiej Victorii w kategorii Samorządność.

5. Wyróżnienie dla Gminy Morawica w Rankingu Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2012”

Nagrody uzyskane w 2013 r.:

1. Wójt Gminy Morawica Marian Buras otrzymał w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej

Gospodarki tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu 2012” w województwie

świętokrzyskim”.

2. Nominacja do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w kategorii wspólnota obywatelska.

3. Wyróżnienie dla Gminy Morawica w pierwszej edycji organizowanego przez Wolters Kluwer

Polska konkursu Markowy Samorząd w kategorii Gmina Wiejska.

4. Trzecie miejsce dla Gminy Morawica w konkursie pn. „Świętokrzyski Lider Ochrony

Środowiska” (czek na 120 tysięcy złotych, przyznany w formie dotacji).

5. Tytuł „Gminnego Lidera Recyklingu” dla Wójta Mariana Burasa za wkład w budowę i

rozwój selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, rodzaje selektywnie

zbieranych odpadów, sposób i skuteczność segregacji oraz współpracę

z innymi gminami i organizacjami w rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów.

6. Dziesiąte miejsce w kraju i pierwsze w województwie w rankingu samorządów dziennika

„Rzeczpospolita”.

7. Nagroda główna dla Gminy Morawica w plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja

Innowacyjna Gmina”.

8. Tytuł „Top Manager” dla Mariana Burasa – Wójta Gminy Morawica.

Nagrody uzyskane w 2014r.

1. Wójt Marian Buras na liście najważniejszych ludzi 25-lecia Kielc według „Gazety Wyborczej”.

2. Nominacja do Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” w kategorii „Człowiek Roku”.

3. Wyróżnienie „Żuraw specjalistów” w kategorii obiekty użyteczności publicznej za Centrum

Samorządowego w Morawicy.

4. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Wójt Gminy Morawica Marian Buras, podczas

uroczystych obchodów z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, odbywających się w Pałacu

Prezydenckim w Warszawie, odebrał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyż

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest to drugie największe polskie państwowe

oznaczenie cywilne, przyznawane za wybitne osiągnięcia.

5. Samorządowy Menadżer Regionu 2013.

6. Statuetka „Lidera Samorządności” w plebiscycie „Euro-Gmina 2013/2014”.

7. Wyróżnienie w rankingu „Rzeczpospolitej” dla najlepszych gmin w Polsce.

8.Statuetka „Euro-Gmina”

Nagrody uzyskane w 2015r.

1. Nominacja do Świętokrzyskiej Victorii w kategorii Samorządność.

2. I miejsce w województwie i VI w kraju w rankingu Pulsu Biznesu dla wójta Mariana Burasa za

osiągnięcia w 25. lecia samorządów w Polsce

3. Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego za zasługi dla regionu w ostatnim

ćwierćwieczu przyznana dla wójta Mariana Burasa

3. Odznaka Honorowa przyznana przez Ministra Gospodarki dla Gminy Morawica z okazji

jubileuszu 25. lecia Samorządu w Polsce

4. W rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 27 miejsce w kraju, 2 w województwie

5. Statuetka „Emeryk” dla wójta Mariana Burasa za osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu w XI

plebiscycie EUROGMINA 2014/2015

6. Tytuł dla Wójta Mariana Burasa „Zasłużony dla Eksportu Polskiego” przyznany podczas XI

Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w Ministerstwie Gospodarki

7. Lider Rozwoju Regionalnego 2015 – nagroda gospodarcza dla Gminy Morawica przyznana przez

Polską Agencję Przedsiębiorczości pod patronatem Gazety Wyborczej oraz Gazety Prawnej

„Biznes Plus”

Nagrody uzyskane w 2016 r.

1. Świętokrzyska Victoria w kategorii Samorządność.

2. Animator Gospodarki i statuetka „Novator” nagroda dla Gminy Morawica za tworzenie warunków

dla rozwoju gospodarczego przyznana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach

3. Nagroda Grzegorza Palki dla Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa za działania na rzecz rozwoju

gospodarczego i społecznego gminy – nagroda przyznana przez Ligę Krajową

4. Wójt Gminy Morawica Marian Buras otrzymał w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki

tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu” w województwie świętokrzyskim”.

5. Laur Michała Anioła – nagroda dla Wójta Gminy Mariana Burasa od Świętokrzyskiego Centrum

Doskonalenia Nauczycieli za współpracę i zaangażowanie w rozwój edukacji

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Kolegium Redakcyjne
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2003-07-02
Data publikacji:
2003-07-02
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)