Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

INFORMACJA o rozpoczęciu prac przez obwodowe komisje wyborcze

 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

z siedzibą: Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

godz. 5.50

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Bilczy, Bilcza ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica

godz. 5.50

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

z siedzibą: Remiza OSP w Radomicach I, Radomice ul. Prosta 98, 26-026 Morawica

godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Obicach, Obice ul. Szkolna 18, 26-026 Morawica

godz. 5.30

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5

z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli, Dębska Wola ul. Szlachecka 173, 26-026 Morawica

godz. 5.10

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6

z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Brzeziny ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica

godz. 5.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7

z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Lisowie, Lisów ul. Szkolna 8, 26-026 Morawica

godz. 5.30

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8

z siedzibą: Hala Sportowa "BILCZA", Bilcza ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica

godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9

z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej, Wola Morawicka ul. Podemłynie 1,
26-026 Morawica

godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10z siedzibą: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11z siedzibą: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy, ul. Kusocińskiego 59, 25-045 Kielce

godz. 11.00


17.06.2020

MATERIAŁY DLA CZŁONKÓW OKW

Do pobrania:

Wytyczne

-------

Prezentacja okw

-------

Prezentacja okw znak x

-------

Protokół szkoleniowy

-------

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego do stosownego wykorzystania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że prezentacja stanowi wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

 


17.06.2020

 

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Do pobrania:

 

Pierwsze posiedzenia obwodowej komisji wyborczej.

 

 


16.06.2020

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


 

15.06.2020

UWAGA!!!

W związku z informacją z Delegatury  Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach jaką otrzymaliśmy w dniu 15 czerwca br. o godz. 12:13, wyjaśniamy, że wyborca, który wyraża chęć zamiaru głosowania korespondencyjnego i nie ma możliwości osobistego doręczenia do Urzędu, może dostarczyć zgłoszenie za pośrednictwem innej osoby.

 

Termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 16 czerwca (wtorek) 2020 r.


 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Do pobrania:

Obwieszczenie


12.06.2020

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 12 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Do pobrania:

Obwieszczenie

 


 

NFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Morawica obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach I informuje, co następuje:


§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 13 czerwca 2020 r. do godz. 11:00 do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy na adres mailowy: p.marcjan@morawica.pl do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 6,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 5,
- Nr 9, w liczbie 3.


§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kultury w Morawicy sala konferencyjna.


§ 3


W dniu 13 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Centrum Kultury w Morawicy sala konferencyjna odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 3.


§ 4


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 

Komisarz Wyborczy w Kielcach I
Jan Klocek


10.06.2020

 

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach dotyczące stałych oraz odrębnych obwodów głosowania

  • w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Link bezpośredni: https://kielce.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w-wyborach-prez-_-pp38562

  • w sprawie zmian siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Link bezpośredni: https://kielce.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2020ampnbspr/informacje-ogolne/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-kielcach-w-sprawie-zmian-siedzib-obwodowych-komisji-wyborczych--_-pp38580

  • postanowienia zmieniające w sprawie podziału na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Link bezpośredni do zestawienia tabelarycznego: https://kielce.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-kielcach-w-sprawie-podzialu-na-stale-obwody-glosowania-ustaleni


 

09.06.2020

 

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Wzór

 


 

06.06.2020

 

PREZYDENT 2020 -Wyjaśnienie PKW (Głosowanie Korespondencyjne +Zgłaszanie kandydatów do okw)

 

Do pobrania:

 

Wyjaśnienie

 


06.06.2020

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591305977_1-38-20-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym.pdf

Do pobrania:

Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 


06.06.2020

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591425116_1-51-20-informacja-002.pdf

Do pobrania:

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego


06.06.2020

Głosowanie korespondencyjne

Do pobrania:

Głosowanie korespondencyjne

 


06.06.2020

KALENDARZ WYBORCZY

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_aktualnosci/uploaded_files/1591262885_d2020000098801.pdf

 


06.06.2020

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591376577_1-33-20.pdf

 


05.05.2020

Linkz bieżącymi informacjami, wyjaśnieniami  w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz


05.06.2020

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

do pobrania TUTAJ.

 


 

21.04.2020

 

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

 

Postanowienie


17.04.2020

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Do pobrania:

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 


16.04.2020

INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH O DODATKOWYCH ZGŁOSZENIACH I LOSOWANIACH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji muszą  zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy urzędu Miasta i Gminy w Morawicy gmina@morawica.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 41 4114-691

 

Do pobrania: Informacja

 

 


 

10.04.2020

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 10 kwietnia 2020roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Do pobrania: Obwieszczenie


 

08.04.2020

WNIOSEK O DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW

Do pobrania:

Wniosek do pobrania


 

30.03.2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej znak: ZPOW-751-32/20 z dnia 26 marca 2020r. dotyczącej zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Urząd Miasta i Gminy w Morawicy informuje, iż wszelkie informacje o przyjmowaniu zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 413114 691. W przypadku otrzymania informacji iż urząd jest nieczynny lub tryb przyjmowania interesantów został ograniczony dokumenty można przesłać na adres gmina@morawica.pl W załączniku zamieszczone zostało stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Do pobrania:

Stanowiko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


 

04.03.2020

Aktualne akty prawne, informacje, wyjaśnienia oraz stanowiska PKW
dotyczące WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

dostępne są w serwisie informacyjnym pod adresem https://wybory.gov.pl/prezydent2020/


04.03.2020

Postanowienie Nr 14/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 lutego 2020 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Morawica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie
 


 

04.03.2020

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania z dnia 19 lutego 2020 r.

https://kielce.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-kielcach-i-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w-

https://kielce.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w-wyborach-prez

 


 

04.03.2020

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Informacja

 


04.03.2020

 

  • Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20  o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798

 

  • Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak  ZPOW-501-2/20   o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796

 

  • Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

 

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807

 

  • Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799


04.03.2020

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591376577_1-33-20.pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-03-04
Data publikacji:
2020-03-04
Data ostatniej zmiany:
2020-06-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)