Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Dala złożenia petycji: 12.01.2024 r.

Przedmiot petycji: Petycja mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Tesli w Bilczy dotycząca budowy drogi i oświetlenia ul. Tesli

Podmiot wnoszący: Mieszkańcy i właściciele działek przy ul. Tesli w Bilczy

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-01-24
Data publikacji:
2024-01-24
Data ostatniej zmiany:
2024-01-24
Ikona statystyk

Dala złożenia petycji: 29.11.2023 r.

Przedmiot petycji: Informacja o możliwośći  zapłaty bezgotówkowej online poprzez stronę internetową

Podmiot wnoszący: Szulc - Efekt Sp. z o.o.

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-12-07
Data publikacji:
2023-12-07
Data ostatniej zmiany:
2023-12-12
Ikona statystyk

Dala złożenia petycji: 05.05.2022 r.

Przedmiot petycji: optymalizacja wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej

Podmiot wnoszący: Szulc - Efekt Sp. z o.o.

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-06-15
Data publikacji:
2022-06-15
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15
Ikona statystyk

Data złożenia petycji : 05.10.2020 r.
Przedmiot petycji: wprowadzenie w drodze uchwały Rady Gminy Morawica zwolnienia od 1 kwietnia 2020 roku z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Podmiot wnoszący petycję: Orliński El-Serwis Spółka Cywilna
Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Orlińska
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-10
Data publikacji:
2020-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13
Ikona statystyk

Dala złożenia petycji: 07.08.2020 r.

Przedmiot petycji: przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych w tym zespołów szkół

Podmiot wnoszący: SMEbusiness.pl Sp. z o.o.

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-29
Data publikacji:
2020-09-29
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29
Ikona statystyk

Data złożenia petycji : 02.06.2020 r.
Przedmiot petycji: wprowadzenie w drodze uchwały Rady Gminy Morawica zwolnienia od 1 kwietnia 2020 roku z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Podmiot wnoszący petycję: FORMASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Keiclach
Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-25
Data publikacji:
2020-09-25
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17
Ikona statystyk

Dot. petycji Koalicja Polska Wolna od 5G

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-02
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02
Ikona statystyk

Data złożenia petycji : 06.04.2020 r.
Przedmiot petycji: przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Podmiot wnoszący petycję: Koalicja Polska Wolna od 5G
Sposób załatwienia petycji:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2020-04-06
Data publikacji:
2020-04-06
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16
Ikona statystyk

Data złożenia petycji: 03.04.2020 r.
Przedmiot petycji: w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-04-03
Data publikacji:
2020-04-03
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11
Ikona statystyk

Data złożenia petycji : 25.02.2020 r.
Przedmiot petycji: Uwzględnienie wariantu I, czyli skrzyżowania z wiaduktem drogowym w ciągu projektowanej DK73 (WII-S2B)
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Łabędziów reprezentowani przez Sołtysa wsi Łabędziów Panią Agnieszkę Orlińską
Sposób załatwienia petycji: odpowiedź w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-02-25
Data publikacji:
2020-02-25
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11
Ikona statystyk

Data złożenia petycji : 06.12.2019 r.
Przedmiot petycji: Zmiana przepisów prawa miejscowego
Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-12-09
Data publikacji:
2019-12-09
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17
Ikona statystyk

Data złożenia petycji : 25.11.2019 r.
Przedmiot petycji: Zmiana przepisów prawa miejscowego
Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-11-27
Data publikacji:
2019-11-27
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17
Ikona statystyk

Podmiot składający petycję:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

 

 

Treść petycji:

II  Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

Dla odseparowania od wniosku – petycji  - postulaty związane z petycją – numeruje się  nowymi oznaczeniami 1P, 2P, etc

 

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 

 

2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie. 

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.  

3P) W trybie wyżej powołanych przepisów prawa – wnosimy o przekazanie poniższego wniosku – per analogiam jak wniosek otrzymany przez Gminę –  do wszystkich podległych Gminie Jednostek Organizacyjnych: Szkół, Spółek Komunalnych Zakładów Budżetowych, Instytucji Kultury i związanych z opieką społeczną, etc.

Jeśli powyższa podstawa prawna nie zostanie uwzględniona - wnosimy o przekazanie poniższego pisma do Kierowników Jednostek Organizacyjnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy  -  na postawie art 65 w związku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W udzielonej przez Gminę odpowiedzi wnosimy o podanie spisu wszystkich miejscowo właściwych dla Gminy Jednostek Organizacyjnych, którym przekazano niniejszy wniosek.

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy zgodę na opublikowanie treści petycji wraz z danymi podmiotu składającego petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działania – przewidujemy publikację wyników wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi – w naszym portalu www.frob.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-24
Data ostatniej zmiany:
2019-10-24
Ikona statystyk

Petycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-21
Data publikacji:
2018-11-21
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21
Ikona statystyk

Petycja w sprawie walki ze smogiem, optymalizacji kosztów publicznych i efektywności energetycznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2018-09-25
Data publikacji:
2018-09-25
Data ostatniej zmiany:
2018-10-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)