Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Morawica z dnia 18 maja 2015 r.  w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji  Wyborczej nr 1 w Morawicy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie do pobrania

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-05-20
Data publikacji:
2015-05-20
Data ostatniej zmiany:
2015-05-20
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.38.2015 Wójta Gminy Morawica z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Morawicy powołanej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 Zarządzenie do pobrania

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-20
Data ostatniej zmiany:
2015-05-20
Ikona statystyk

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 22 maja br. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbędzie się spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych mających siedzibę w Gminie Morawica:

Nr 1 w Morawicy

Nr 2 w Bilczy     

Nr 3 w Radomicach

Nr 4  w Obicach

Nr 5 w Dębskiej Woli

Nr 6 w Brzezinach

Nr 7 w Lisowie

Nr 8 w Bilczy     

Nr 9 w Woli Morawickiej

Nr 10  w Morawicy - szpital

Nr 11 w Morawicy – szpital na Kusocińskiego

Nr 12 w Bilczy –ZOLiR

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-18
Data ostatniej zmiany:
2015-05-18
Ikona statystyk

Upoważnienie do odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania uprawniającego do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ponownego głosowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Agnieszka Świt
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-12
Data ostatniej zmiany:
2015-05-12
Ikona statystyk

Do pobrania wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz upoważnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-05-05
Data publikacji:
2015-05-05
Data ostatniej zmiany:
2015-05-05
Ikona statystyk

Informacja dla członków Obwodowych Komisji

W dniu 8 maja br. (piątek) w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych mających siedzibę w Gminie Morawica. 

Godz. 10:00 komisje:

Nr 1 w Morawicy

Nr 2 w Bilczy      

Nr 3 w Radomicach

Nr 4  w Obicach

Nr 5 w Dębskiej Woli

Nr 6 w Brzezinach

 

Godz. 12:30 komisje:

Nr 7 w Lisowie

Nr 8 w Bilczy      

Nr 9 w Woli Morawickiej

Nr 10  w Morawicy - szpital

Nr 11 w Morawicy – szpital na Kusocińskiego

Nr 12 w Bilczy - ZOLiR

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-05-04
Data publikacji:
2015-05-04
Data ostatniej zmiany:
2015-05-04
Ikona statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA Marian Buras informuje, że w dniu 24 maja br. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych:

    

- OKW Nr 1 w Morawicy,

- OKW Nr 2 w Bilczy,

- OKW Nr 3 w Radomicach,

- OKW Nr 4 w Obicach,

- OKW Nr 5 w Dębskiej Woli,

- OKW Nr 6 w Brzezinach,

- OKW Nr 7 w Lisowie,

- OKW Nr 8 w Bilczy,

- OKW Nr 9 w Woli Morawickiej,

- OKW Nr 10 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,

- OKW Nr 11 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy/Kielce,

- OKW Nr 12 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym w Bilczy.

 

Składy obwodowych komisji wyborczych.

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-04-21
Data publikacji:
2015-04-21
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21
Ikona statystyk

INFORMACJA

Wójt Gminy Morawica informuje, że w dniach od 20 kwietnia 2015 do 4 maja 2015 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7 pok. 9 w godzinach pracy Urzędu Gminy jest udostępniony do wglądu spis wyborców.

Udostępnienie do wglądu spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-20
Data publikacji:
2015-04-20
Data ostatniej zmiany:
2015-04-20
Ikona statystyk
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-17
Data publikacji:
2015-04-17
Data ostatniej zmiany:
2015-04-17
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Morawica

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31.01.2013 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwał zmieniających: uchwała Nr XL/375/14 Rady Gminy Morawica z dnia 06.03.2014 r., uchwała
Nr XLIV/421/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31.08.2014 r. oraz uchwały Nr VII/62/15 Rady Gminy Morawica w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-09
Data publikacji:
2015-04-09
Data ostatniej zmiany:
2015-04-09
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY MORAWICA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-03
Data publikacji:
2015-04-03
Data ostatniej zmiany:
2015-04-03

Kalendarz Wyborczy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-03
Data ostatniej zmiany:
2015-04-03

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-03
Data ostatniej zmiany:
2015-04-03
Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE  Nr  0050.21.2015

WÓJTA GMINY MORAWICA

z dnia 13 marca 2015 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-03-16
Data publikacji:
2015-03-16
Data ostatniej zmiany:
2015-04-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)