Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 8 grudnia 2014 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-04
Data ostatniej zmiany:
2015-02-04
Ikona statystyk

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 8 grudnia 2014 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-04
Data ostatniej zmiany:
2015-02-04
Ikona statystyk

W dniu 5 listopada 2014 r. (środa) godz. 9.00, sala konferencyjna w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych mających siedzibę w Gminie Morawica. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2014-10-29
Data publikacji:
2014-10-29
Data ostatniej zmiany:
2014-10-29
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy
z dnia
23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Morawica
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-10-23
Data ostatniej zmiany:
2014-10-23
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy
z dnia
23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Morawica w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2014-10-23
Data publikacji:
2014-10-23
Data ostatniej zmiany:
2014-10-24
Ikona statystyk

UCHWAŁA  Nr 5/14

Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy

z dnia 21 października 2014

 

 

 w sprawie  powołania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Morawicy do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta.

 

           

            Na podstawie  art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  r. Kodeks wyborczy (Dz.U.  Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Gminna Komisja Wyborcza w Morawicy po przeprowadzeniu losowania spośród kandydatów zgłoszonych do składu obwodowych komisji wyborczych uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Morawicy w następującym składzie:

 1. Józef   Węgier

 2. Teresa Górecka

 3. Milena  Purgał

 4. Katarzyna   Błaut

 5. Dorota   Zawierucha

 6. Renata Ciosek

 7. Dorota Znój

 8. Ewa Król

 9. Teresa Badowska – osoba wskazana przez wójta,

   

   

  §2.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Bilczy w następującym składzie:

 1. Zdzisław Zięba

 2. Milena Dyraga

 3. Paulina Ksel

 4. Martyna Bedla

 5. Wioletta Niemeczek

 6. Ryszard Cedro

 7. Paweł Migas

 8. Anna Jaros

 9. Urszula Wróblewska – osoba wskazana przez wójta

   

  §3.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Radomicach
  w następującym składzie:

 1. Sebastian Ryk

 2. Paweł Kruk

 3. Katarzyna Polańska

 4. Władysław Strójwąs

 5. Jarosław Kruk

 6. Ilona Staniek

 7. Justyna Tworek

 8. Martyna Kaleta

 9. Anna Tkacz – osoba wskazana przez wójta

   

  §4.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Obicach w następującym składzie:

 1. Bożena Kozłowska

 2. Paulina Tworek

 3. Martyna Śnioch

 4. Wojciech Fronczyk

 5. Michał Migas

 6. Katarzyna Kuśmierczyk

 7. Anna Śnioch

 8. Anna Bryła

 9. Kazimiera Szałas – osoba wskazana przez wójta

   

  §5.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 w Dębskiej Woli
  w następującym składzie:

 1. Jarosław Podsiadło

 2. Paulina Szymoniak

 3. Jarosław Machulski

 4. Jan Baranowski

 5. Jowita Migas

 6. Dariusz Szewczyk

 7. Krzysztof Jędrzejczyk

 8. Grzegorz Sabat

 9. Irena Bisaga – osoba wskazana przez wójta

   

  §6.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Brzezinach
  w następującym składzie:

 1. Iwona Radomska-Embingier

 2. Emilia Korban

 3. Małgorzata Sabat

 4. Barbara Kozak

 5. Anna Radomska

 6. Monika Zawadzka

 7. Mateusz Łabęcki

 8. Iwona Cerazy

 9. Aneta Bielecka. – osoba wskazana przez wójta

   

  §7.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7 w Lisowie w następującym składzie:

 1. Wojciech Hajdenrajch

 2. Renata Motyka

 3. Beata Grabowska

 4. Mirosław Woś

 5. Paweł Strójwąs

 6. Bettina Lis

 7. Jerzy Kuśmierczyk

 8. Hubert Gajek

 9. Krystyna Januchta – osoba wskazana przez wójta

   

  § 8.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 w Bilczy  w następującym składzie:

 1. Zygmunt Domagała

 2. Konrad Wojtyś

 3. Milena Ksel

 4. Mariola Siekaniec

 5. Aneta Grabowska

 6. Piotr Szczukiewicz

 7. Katarzyna Cygan

 8. Agnieszka Wołowska

 9. Edyta Włodarska. – osoba wskazana przez wójta

   

  § 9.

   

  Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 9 w Woli Morawickiej  w następującym składzie:

 1. Artur Chlebowski

 2. Kamila Iwanowska

 3. Elżbieta Pietrzykowska

 4. Wanda Armańska

 5. Monika Kuśmierczyk

 6. Paulina Wrona

 7. Beata Kaluska

 8. Małgorzata Polańska

 9. Marzena Dziewięcka – osoba wskazana przez wójta

   

  § 10.

   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń UG i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  Przewodniczący GKW

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2014-10-21
Data publikacji:
2014-10-21
Data ostatniej zmiany:
2014-10-28
Ikona statystyk

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MORAWICY

z dnia 21 października 2014 r.

 

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach Rady Gminy Morawica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 410, § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami ) dokonała w dniu 21 października 2014 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych 4 komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu  i nie otrzymały jednolitego numeru  od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego Kielce I


Listy kandydatów tych komitetów otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery:

 

Nr  12 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne Dobro Gmina Morawica

Nr 13 -  Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica

Nr 14 – Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Nr 15 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina – Nasz Dom

 

Listy kandydatów komitetów, które zarejestrowały listy  w jednym okręgu wyborczym w wyniku losowania otrzymały następujące numery:

 

Nr 16 – Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Śniocha

Nr 17 – Komitet Wyborczy Oburzeni

Nr 18 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Morawica – Nasza Przyszłość

Nr 19 – Komitet Wyborczy Wyborców Damian Woźniak

 

                                                                              Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

                                                               w Morawicy

 

                                                                      Helena Piecyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2014-10-21
Data publikacji:
2014-10-21
Data ostatniej zmiany:
2014-10-21
Ikona statystyk

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY MORAWICA

z dnia 18 października 2014 r.

o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783), w związku
z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. informuję, że:

1. Liczba kandydatów przekraczająca dopuszczalny skład komisji, została zgłoszona do następujących obwodowych komisji wyborczych:

1) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy.

2) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Bilczy.

3) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Remizie OSP w Radomicach I.

4) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szkole Podstawowej w Obicach.

5) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli.

6) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

7) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Szkole Podstawowej w Lisowie.

8) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Hali Sportowej w Bilczy.

9) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Szkole Podstawowej w Woli Morawickiej.

2. W związku z tym w dniu 21 października 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 14 w budynku Urzędu Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów tych komisji przeprowadzone przez Wójta Gminy Morawica.

               

                               Wójt Gminy Morawica

                               /-/ Marian Buras

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2014-10-18
Data publikacji:
2014-10-18
Data ostatniej zmiany:
2014-10-18
Ikona statystyk

KOMUNIKAT

GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  W MORAWICY

z dnia 17 października 2014 r.

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów

na radnych w wyborach do Rady Gminy Morawica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Morawicy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady  gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 ww. ustawy, numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych do rad powiatów w wyniku losowania przez Komisarza Wyborczego Kielce I,

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy Morawica nastąpi w dniu 21 października 2014 r., o godzinie 10.00, sala nr 14, I piętro, budynek  Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7.

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy i zamieszczona na stronie internetowej www.morawica.pl

Przewodniczący GKW

w Morawicy

Helena Piecyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2014-10-18
Data publikacji:
2014-10-18
Data ostatniej zmiany:
2014-10-18
Ikona statystyk

DYŻURY GMINNEJ  KOMISJI WYBORCZEJ  W  MORAWICY

26.09.2014 r. (piątek)                         1600 - 1900

29.09.2014 r. (poniedziałek)              1600 - 1900

30.09.2014 r. (wtorek)                        1600 - 1900

01.10.2014 r. (środa)                           800 - 1200

02.10.2014 r. (czwartek)                      800 - 1200

03.10.2014 r. (piątek)                          1600 - 1900

06.10.2014 r. (poniedziałek)               1300 - 1600

7.10.2014 r. (wtorek)                          1300 - 2400

08.10.2014 r. (środa)                           1000 - 1200

09.10.2014 r. (czwartek)                     1000 - 1200

10.10.2014 r. (piątek)                          1600 - 1800

13.10.2014 r. (poniedziałek)               1400 - 1600

14.10.2014 r. (wtorek)                        1600 - 1800

15.10.2014 r. (środa)                           1000 - 1200

16.10.2014 r. (czwartek)                     1000 - 1200

17.10.2014 r. (piątek)                         1600 - 2400

-----------------------------------

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MORAWICY

Siedziba: Morawica ul. Spacerowa 7


1. Helena Piecyk, zam. Morawica - przewodnicząca
Zgłoszenia dokonał: KWW Nasza Gmina Morawica
2. Łukasz Jan Mucha, zam. Bilcza – z-ca przewodniczącego
Zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP
3. Zofia Baranowska, zam. Brzeziny – członek
Zgłoszenia dokonał: KWW Nasza Gmina – Nasz Dom
4. Kazimierz Krzysztof Kowalski, zam. Drochów Dolny – członek
Zgłoszenia dokonał: KWWW Nasza Gmina Morawica
5. Alicja Łucja Markowicz, zam. Morawica – członek
Zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem
6. Sylwia Orlińska, zam. Wola Morawicka – członek
Zgłoszenia dokonał: KW Polska Razem Jarosława Gowina
7. Agata Anna Pietrzyk, zam. Lisów – członek
Zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL
8. Aneta Julia Zelis, zam. Brzeziny – członek
Zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

-------------------------------------

UCHWAŁA NR XLIV/421/14
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 31 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału
Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

 

POBIERZ UCHWAŁĘ

 

---------------------------------------------------------------------------

 

UCHWAŁA NR XLIV/420/14
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 31 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Morawica Nr XXVI/215/12 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym

 

POBIERZ UCHWAŁĘ

 

---------------------------------------------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MORAWICA
z dnia 2 września 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/215/12 Rady Gminy Morawica z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zm. uchwałą Nr XLIV/420/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31 sierpnia 2014 r.
podaje się do publicznej wiadomości:
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy w wyborach do Rady Gminy Morawica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

POBIERZ OBWIESZCZENIE

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.103.2014
WÓJTA GMINY MORAWICA
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

POBIERZ ZARZĄDZENIE

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2014-09-08
Data publikacji:
2014-09-08
Data ostatniej zmiany:
2014-10-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)