Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-14
Data ostatniej zmiany:
2024-05-15

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Radomice w sprawie nadania nazwy ulicy

Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Radomice,

Od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 07 maja 2024 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomice. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Radomice, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (uzupełniona ankieta opatrzona podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym z elektronicznego dowodu osobistego),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-04-26
Data publikacji:
2024-04-26
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Miłosz Pasierbek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-28
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Bilcza w sprawie nadania nazwy ulicy

Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Bilcza,

Od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Bilcza, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (uzupełniona ankieta opatrzona podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym z elektronicznego dowodu osobistego),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-12
Data ostatniej zmiany:
2024-03-12
Ikona statystyk

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-01-11
Data publikacji:
2024-01-11
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11
Ikona statystyk

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”. Konsultacje rozpoczną się w dniu 30 listopada 2023 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu
i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 8 grudnia 2023 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

FORMULARZ UWAG

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Morawicy

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-30
Data ostatniej zmiany:
2023-11-30

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-27
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Bilcza w sprawie nadania nazwy ulicy.

Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Bilcza,

Od dnia 13 listopada 2023 r. do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Bilcza, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (uzupełniona ankieta opatrzona podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym z elektronicznego dowodu osobistego),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-11-10
Data publikacji:
2023-11-10
Data ostatniej zmiany:
2023-11-10

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-05-17
Data ostatniej zmiany:
2023-05-17

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaseczna Górka.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-05-04
Data publikacji:
2023-05-04
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-05-04
Data publikacji:
2023-05-04
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-05-04
Data publikacji:
2023-05-04
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dyminy.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-05-04
Data publikacji:
2023-05-04
Data ostatniej zmiany:
2023-05-05
Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Bilcza,

Od dnia 04 maja 2023 r. do dnia 11 maja 2023 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.
Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Bilcza, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.
Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (uzupełniona ankieta opatrzona podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym z elektronicznego dowodu osobistego),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-04-26
Data publikacji:
2023-04-26
Data ostatniej zmiany:
2023-04-26

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dyminy w sprawie nadania nazwy ulicy

Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Dyminy,

Od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dyminy. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Dyminy, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (uzupełniona ankieta opatrzona podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym z elektronicznego dowodu osobistego),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-04-19
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)