Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej PV Drochów Górny składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 9MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Drochów Górny dz. nr ew. 78, gm. Morawica, powiat kielecki, woj. świetokrzyskie". 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-19
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19
Ikona statystyk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy w Morawicy o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przetwarzaniu (recyklingu) odpadów z tworzyw sztucznych na materiały kompozytowe” realizowanego na działce nr ewidencyjny 1085/12 w msc. Brzeziny, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-08
Data ostatniej zmiany:
2021-02-08
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie rozlewni gazu o dodatkowe 2 zbiorniki magazynowe poj. 9,2 m3, realizowanego na działce o nr. ewid. 1211/2 w obrębie Brzeziny gm. Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-13
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13
Ikona statystyk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 10 budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na działce nr 604/4 w Woli Morawicjiej, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farm fotowoltaicznych BRZEZINY 10 (10x1MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Brzeziny, gm. Morawica”  na działkach o nr ewid. 913 i 914”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-05
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 4/42 obręb Dębska Wola, gm.Morawica”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-05
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie rozlewni gazu o dodatkowe 2 zbiorniki magazynowe poj. 9,2 m3, realizowanego na działce o nr. ewid. 1211/2 w obrębie Brzeziny gm. Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-09
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 10 budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na działce nr 604/4 w Woli Morawicjiej, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-26
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 4/42 obręb Dębska Wola, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29
Ikona statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa 10 budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na działce nr 604/4 w msc. Wola Morawicka, gm.Morawica".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01
Ikona statystyk

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wszczęciu postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - odcinek m.Kielce - m.Brzeziny/Morawica" 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-03
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03
Ikona statystyk

Obwieszczenia o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjny" na działce nr 324/56, obręb Bilcza, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25
Ikona statystyk

Ogłoszenia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja sposobem odkrywkowym wapieni ze złoża Wola Morawicka, na działkach nr 610/2 i 547/2 w miejscowości Wola Morawicka, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2020-05-11
Data publikacji:
2020-05-11
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11
Ikona statystyk

Ogłoszenia o zgromadzeniu kompletu dokumentów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjkny" na działce nr 324/56 w Bilczy, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-29
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29
Ikona statystyk

Ogłoszenia o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Powiększenie obszaru wydobycia (granicy wyrobiska) wapieni jurajskich ze złoża "Morawica III-1" oraz rozpoczęcie eksploatacji IV poziomu +195m npm w Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. w Morawicy".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-27
Data ostatniej zmiany:
2020-04-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-26 11:53:31, zmian dokonał(a): Leszek Tarka

WCAG 2.0 (Level AA)