Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica nr 4/2024 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji deszczowej z terenu centrum logistycznego do cieku wraz z wykonaniem urządzeń wodnych tj. przepustu oraz wylotu na działkach nr 1155 i 1160 obręb Wola Morawicka oraz na działce nr 1/33 obręb Chałupki"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-16
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16
Ikona statystyk

Decyzja nr 3/2024 zmieniająca decyzję nr 4/2022 z dnia 10.06.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny, gmina Morawica", planowanego na działce o nr ewid. 1163 obręb Brzeziny, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-06
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 17.10.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu betoniarskiego” planowanego na działce nr ewid. 4/74 w obrębie Dębska Wola, gm. Morawica”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
2023-10-17
Data publikacji:
2023-10-17
Data ostatniej zmiany:
2023-10-17
Ikona statystyk

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Morawica o łacznej mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" planowanego na działkach nr ewid. 102/13 w obrębie Dębska Wola, gm. Morawica oraz 182/3 w obrebie Zbrza, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-16
Data ostatniej zmiany:
2023-08-16
Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa centrum logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Chałupki, gm. Morawica", planowanego na działkach nr ewid. 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/33, 1/36 oraz 1/38 i 1/30 (dawniej 1/32), obręb Chałupki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2023-08-11
Data publikacji:
2023-08-11
Data ostatniej zmiany:
2023-08-11
Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa ul. Wapiennej w Woli Morawickiej".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-29
Data ostatniej zmiany:
2023-06-29
Ikona statystyk

Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa semi-mobilnego ciagu krusząco-sortującego" w miesjcowości Wola Morawicka, na działce nr ewid. 547/2, gmina Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-20
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20

Decyzja nr 2/2023

Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/353 [DSD 13] (dojazd pożarowy nr 22) w Leśnictwie Radomice" planowanego na działkach nr ewid. 654, 653, 652, 651/2 w obrębie Radomice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-05-11
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11

Decyzja 1/2023 Max-Trade s.c.

Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przetwarzanie zużytych ciężarków do wyważania kół, realizowanego na działce nr ewid. 1395 w obrębie Brzeziny, gmina Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-02-10
Data ostatniej zmiany:
2023-02-10
Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębskiej Woli na dz. nr ew. 1/4, 1/12, 2/15, 2/23, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/38, 2/41, 2/42, 3, 4/6, 4/15, gm. Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-08
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08
Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa rozlewni gazu o dodatkowy zbiornik o poj. 50 m3, realizowanego na działkach o nr. ewid. 244/38 i 244/25 w obrębie Bilcza, gmina Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-08-12
Data publikacji:
2022-08-12
Data ostatniej zmiany:
2022-08-12
Ikona statystyk

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica realizowanego na działkach nr ewid. 4/19, 4/20, 4/62, 4/26, 4/30, 4/37, 4/44, 4/59, 4/60, 3 w obrębie Dębska Wola”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-08-08
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08
Ikona statystyk

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny, gmina Morawica” realizowanego na działce nr ewid. 1163.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-10
Data ostatniej zmiany:
2022-06-10
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej PV Drochów Górny składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 9MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Drochów Górny dz. nr ew. 78, gm. Morawica, powiat kielecki, woj. świetokrzyskie". 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-19
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19
Ikona statystyk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy w Morawicy o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przetwarzaniu (recyklingu) odpadów z tworzyw sztucznych na materiały kompozytowe” realizowanego na działce nr ewidencyjny 1085/12 w msc. Brzeziny, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-08
Data ostatniej zmiany:
2021-02-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)