Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Program usuwania azbestu

Ikona statystyk

 

Zgodnie z przyjętym w maju 2004 r. przez Radę Ministrów Krajowym Planem Usuwania Wyrobów Azbestowych każda gmina powinna mieć opracowany program usuwania azbestu na swoim terenie. Jak wynika z harmonogramu załączonego do planu krajowego, gminny plan powinien być opracowany do końca 2006 r. Realizacja zarówno planu krajowego, jak i gminnego w dużej mierze uzależniona jest od stopnia zamożności właścicieli nieruchomości oraz możliwości dofinansowania z funduszy ochrony środowiska.

 

Celem programu gminnego jest edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz pomoc w pozyskaniu środków na jego bezpieczne usunięcie. Opracowanie takiego programu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki z zewnątrz na ten cel, z Powiatowego lub Wojewódzkiego, a nawet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Program usuwania azbestu na terenie gminy opracowany został na lata 2006-2032, a jego realizacja zależy od możliwości finansowych mieszkańców oraz środków pozyskanych przez gminę z zewnątrz.

Obecnie na terenie gminy jest około 1812 budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrytych niebezpiecznym eternitem, jest to około 346 tys. m2. Uczestnictwo w programie jest płatne w zakresie partycypowania w kosztach transportu i utylizacji azbestu z terenu nieruchomości, ale nieobowiązkowe. Koszty udziału w programie kształtują się następująco: 10% wartości zadania stanowi wkład własny właściciela nieruchomości, 10% - środki gminy, 80% - środki funduszy ochrony środowiska. Przykładowo jeśli budynek ma 160 m2 powierzchni dachowej to koszt usunięcia eternitu kształtował się będzie na poziomie 4000 zł (obecna cena za m2 wynosi 25 zł). W takim przypadku właściciel nieruchomości poniesie koszty w wysokości 400 zł, pozostała kwota rozłożona zostanie na gminę i inne instytucje. Obecnie na rynku jest duża konkurencja i powstaje wiele nowych firm zajmujących się utylizacją azbestu, co prawdopodobnie spowoduje, że koszty usunięcia m2 azbestu zmniejszą się. 

Usuwanie azbestu na terenie gminy rozpocznie się dopiero po uzyskaniu środków z zewnątrz na ten cel oraz zebraniu odpowiedniej ilości wniosków. Wnioski oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Morawicy pok. 16, te. 041 301 40 38.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Kolegium Redakcyjne
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-11-10
Data ostatniej zmiany:
2010-03-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)