Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Obraz na stronie wojt_marian_buras.jpg

 

Marian Buras

Burmistrz Miasta i Gminy  Morawica

Zapraszam interesantów w godzinach:

poniedziałek 9:00 - 17:00

od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel. 41 3114-691 wew. 200

mail. gmina@morawica.pl

 

Marian Buras – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Urodzony w 1952 r., żonaty, 3 dzieci, 3 wnucząt,

Wykształcenie:

- mgr inż. rolnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydziału Rolniczego (1976 r.)
- Uniwersytet Wrocławski Wydział Zarządzania - "Samorząd" (kurs)
- Uniwersytet Wrocławski:  podyplomowe studia: "Nadzór gospodarki finansowej Gminy"
- 2007 uczestnik stażu w International Civil Society Workshop w Dayton, USA organizowanego przez The Kettering Foundation

Miejsca pracy pełnione funkcje

2017 – nadal        Burmistrz Miasta i Gminy Morawica
1990 r. – 2016 r.   Wójt Gminy Morawica.
2003 – 2011       wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach (przedmioty: organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy, zarządzanie gminą, kierowanie procesami inwestycyjnymi w gminie, strategia rozwoju gminy)

Dodatkowe funkcje:

 • członek Rady Regionalnej Związku Gmin Wiejskich RP
 • członek honorowy stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej
 • członek honorowy stowarzyszenia Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola
 • członek honorowy stowarzyszenia Stowarzyszenia KS „MORAVIA”
 • Strażak honorowy  OSP Radomice
 • Strażak honorowy OSP Wola Morawicka,

Doświadczenie:

Ponad 25 – letnie doświadczenie w pracy samorządowej wyspecjalizowało burmistrza w zarządzaniu sprawami niezwykle istotnymi, bo dotyczącymi bezpośrednio problemów społecznych, w tym przypadku mieszkańców Miasta i Gminy Morawica. Praca burmistrza, to nie tylko praca na rzecz lokalnej społeczności, to szeroko rozumiana promocja gminy oraz całego województwa w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Morawica to dziś jedna z najlepszych gmin w kraju. Udało się to osiągnąć dzięki nowoczesnemu zarządzaniu i strategicznemu planowaniu, współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Nieustanny rozwój gospodarczy przy jednoczesnym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego sprawiły, że taki system zarządzania przekłada się na  jakość życia mieszkańców.

Wielokrotne uczestnictwo w panelach dyskusyjnych w kraju i za granicą pozwoliło na dzielenie się wiedzą z innymi samorządami. Jako jedyny przedstawiciel województwa świętokrzyskiego i jedyny samorządowiec z Polski został zaproszony przez Kongres Polskiej Edukacji do panelu dyskusyjnego, podczas którego omawiane były systemy oświatowe. Brał udział w konferencjach organizowanych przez szereg instytucji samorządowych jak i tych związanych z mediami.

W 2014 r. prelegent na konferencji w USA, w temacie przedstawienia funkcjonowania demokratycznego samorządu w Polsce na przykładzie gminy Morawica. Wdrożone w gminie Morawica rozwiązania podjęte przez burmistrza w dziedzinie oświaty oraz usług komunalnych zostały wpisane do krajowej bazy dobrych praktyk samorządowych.

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

Potwierdzeniem zasług w dziedzinie samorządności są liczne nagrody oraz wyróżnienia właśnie dla osoby Mariana Burasa. m.in.:

 • Dyplom dla Wójta Mariana Burasa finalisty konkursu „Wójt Roku 2004” zorganizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej.
 • Tytuł „Najlepszego Wójta Województwa Świętokrzyskiego 2005/2006”, przyznany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
 • zakwalifikowanie do pierwszej dziesiątki finalistów konkursu organizowanego przez Telewizję Polską Program 1 na „Wójta roku 2006”,
 • Tytuł Wójt Roku 2005/2006 dla Mariana Burasa Wójta Gminy Morawica w konkursie Eurogmina organizowanym przez Agencję Pop-Art.
 • Tytuł Superwójta województwa świętokrzyskiego dla Mariana Burasa w konkursie Eurogmina 2008/2009 Województwa Świętokrzyskiego”.
 • Nagroda główna za całokształt osiągnięć dla Mariana Burasa w kadencji 2006-2010
  w plebiscycie „Euro Gmina 2009/2010 województwa świętokrzyskiego.
 • tytuł Najlepszego Samorządowca 2011 r. przyznawany przez Kapitułę Rankingu Samorządowców „Rzeczpospolitej” oraz Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich,
 • Samorządowy Menedżer Regionu 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – tytuł przyznawany w rankingu Filary Polskiej Gospodarki organizowanym przez portal „Puls Biznesu”
 • Odznaczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Medalem w 1995 r.
 • Odznaczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi w

2000 r.

 • Odznaczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2014 r.
 • W 2014 r. Wójt Marian Buras na liście najważniejszych ludzi 25-lecia Kielc według „Gazety Wyborczej”
 • Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego dla wójta Mariana Burasa za zasługi dla regionu w ostatnim ćwierćwieczu przyznana w 2015 r.
 • Nagroda Grzegorza Palki dla Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy – nagroda przyznana przez Ligę Krajową
 • liczne nagrody,  które otrzymała gmina Morawica za sprawą działań samorządowych wdrażanych przez burmistrza Mariana Burasa

Dodatkowe umiejętności

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zainteresowania:

Marian Buras stale rozwija swoje pasje i zainteresowania. Jest posiadaczem własnej pasieki, gra w tenisa stołowego – jest członkiem UKS Orlęta Bilcza, pływa, preferuje piesze wycieczki oraz jazdę na rowerze.  Jest również miłośnikiem dobrej książki oraz wydarzeń kulturalnych.

Przedstawiona charakterystyka stanowi zarys postaci burmistrza Mariana Burasa. Szeroka działalność samorządowa w skali całego kraju uczyniła burmistrza specjalistą w dziedzinie samorządowej. Burmistrz Marian Buras chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z samorządowcami w kraju i za granicą. W Gminie Morawica wdraża innowacyjne rozwiązania co wpływa na jej dynamiczny rozwój.  Marian Buras wprowadził gminę Morawica do grona najlepszych gmin kraju. Dowodem na to są  przyznane dla Gminy Morawica jak i burmistrza liczne nagrody i tytuły

Przedmiotem działalności Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Mariana Burasa jest  polityka zrównoważonego rozwoju.  Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym mieszkańcy gminy zrzeszeni w organizacje pozarządowe oraz inne formacje stanowią o kierunkach działania samorządu na rzecz lokalnej społeczności zostało uhonorowane w 2013 r. Nominacją do Nagrody Obywatelskiej prezydenta RP.  We wszystkich dziedzinach życia publicznego prowadzona jest polityka rozwoju lokalnego połączonego z aktywnym uczestnictwem obywateli gminy poprzez m.in. zlecanie realizacji bądź wspólną realizację zadań publicznych oraz aktywne uczestnictwo w programach ukierunkowanych w stronę tworzenia demokracji lokalnej.

Burmistrz Marian Buras od ponad 25 lat dąży do stałego rozwoju, według prostej zasady – aby mieszkańcom i inwestorom żyło się tu najlepiej. Od 1990 roku przybyło w gminie ponad 50% mieszkańców. Na terenie gminy działa 10 szkół w tym 5 szkół prowadzonych przez samorząd (5 szkoły działają w formie zespołów szkół - szkoły podstawowe i gimnazja, a jedna jako szkoła podstawowa) i 5 prowadzonych przez stowarzyszenia (szkoły podstawowe) oraz 9 punktów przedszkolnych, 1 przedszkole samorządowe, 1 przedszkole niepubliczne oraz żłobek samorządowy. Baza oświatowa jest stale modernizowana i rozwijana. W gminie zrealizowano inwestycje wysokobudżetowe tj. budowa hali sportowej, kryta pływalnia, zbiornik retencyjny, Centrum Samorządowe w Morawicy, w którym mieści się nie tylko Urząd Miasta i Gminy, ale także inne instytucje działające na rzecz lokalnej społeczności tj. straż miejska, samorządowe centrum kultury, lokalna grupa działania oraz biblioteka publiczna, czytelnia i gminne centrum informatyczne. Gmina jest w pełni zwodociągowana i niemal w całości skanalizowana. Corocznie organizowane są liczne wydarzenia artystyczne (tj. np. Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Chałupkowe Garcynki, Wybory Miss, Małej Miss i Małego Mistera, Dożynki Gminne, Wioska Indiańska, Sylwester pod gwiazdami, festyny rodzinne i pikniki artystyczne) skupiające nie tylko lokalną społeczność, ale mieszkańców całego województwa. Szereg imprez organizowanych jest również w Centrum Kultury, gdzie lokalni artyści rozwijają swoje pasje. Amatorzy sportu mogą skorzystać ze spływów kajakowych, toru motocrossowego, pełnowymiarowej hali widowiskowo - sportowej, czy krytej pływalni "Koral".  Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 1100 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności. Oferta inwestycyjna przygotowana przez gminę to ponad 60 ha. gruntów przeznaczonych pod inwestycje, częściowo włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

Osoba burmistrza jest cenionym samorządowcem w kraju i za granicą o czym świadczą liczne umowy współpracy. Gmina Morawica ściśle współpracuje z miastem Camas w USA, Herolzheim w Niemczech, Dzielnicą Raca w Bratysławie na Słowacji, Priverno we Włoszech oraz ze wsią Bałaniwka na Ukrainie. Burmistrz wielokrotnie brał udział w misjach gospodarczych m.in. do Japonii, Korei czy Chin. W ostatnim przypadku jedna z wizyt zaowocowała listem intencyjnym dot. współpracy z chińskim miastem Liqao. Również w kraju w ramach umów współpracy oraz przynależności do różnych związków miast i gmin Morawica wymienia się doświadczeniami. Wszystkie formy współpracy przybierają formę wymiany młodzieży, wyjazdów warsztatowych, współorganizacji obozów np. językowego oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Historyczną datą w życiorysie Mariana Burasa było uzyskanie przez Morawicę praw miejskich, które nastąpiło 1 stycznia 2017 r., a tym samym zmiana funkcji wójta na burmistrza. Dzięki działaniom Mariana Burasa udało się wprowadzić Gminę Morawica w nową erę. Erę wysokiej jakości oferowanych przez samorząd usług. Plany na przyszłość zakładają dalszy lokalny rozwój, który podniesie komfort życia mieszkańców oraz firm i instytucji tu zlokalizowanych.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2003-07-02
Data publikacji:
2003-07-02
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)