Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

,,Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań polegających na przebudowie/budowie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Morawica

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00317021

Data ogłoszenia: 09.05.2024r.

Termin składania ofert: 20.05.2024r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 20.05.2024r. godz. 11:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-688b9a83-0dd1-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-05-09
Data publikacji:
2024-05-09
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
informuje

o wywieszeniu w dniach od 30 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Klubu Sportowego „Moravia” Stowarzyszenia Kultury Fizycznej z siedzibą w Brzezinach do 31.12.2029 r. nieruchomości gruntowej  położonej
w Brzezinach, stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica o łącznej pow. 2,7200 ha oznaczonej działkami nr 792/10 o pow. 0,5000 ha i nr 792/11
o pow. 2,2200 ha, zabudowanej obiektami sportowymi stadionu sportowego w Brzezinach – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 306 75 14

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-04-30
Data publikacji:
2024-04-30
Data ostatniej zmiany:
2024-04-30

Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek i gier do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek i gier do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

Termin składania ofert: 29.04.2024 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: p.nowak@morawica.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Patrycja Nowak
Informację wprowadził:
Patrycja Nowak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-23
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06

Zapytanie ofertowe na dostawę środków higienicznych i środków czystości do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu EFS+

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę środków higienicznych i środków czystości do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

Termin składania ofert: 25.04.2024 r. (czwartek) do godz. 12:00.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: p.nowak@morawica.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Patrycja Nowak
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2024-04-19
Data publikacji:
2024-04-19
Data ostatniej zmiany:
2024-04-26
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje

o wywieszeniu w dniach od 18 kwietnia 2024 r. do 9 maja 2024 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu przeznaczonej do oddania w dzierżawę dla InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 537/153 o pow. 9,6 m2 w Piasecznej Górce (obręb geodezyjny Bilcza) – pod ustawienie paczkomatu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod
nr tel. 41 306 75 14

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Miłosz Pasierbek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-18
Data ostatniej zmiany:
2024-04-18
Ikona statystyk

,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie 01.07.2024r. do 31.12.2025r."

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 220798-2024

Data ogłoszenia: 15.04.2024r.

Termin składania ofert: 17.05.2024r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 17.05.2024r. godz. 10:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/909297

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-04-15
Data publikacji:
2024-04-15
Data ostatniej zmiany:
2024-04-15

Przetarg pn. "Świadczenie usług edukacyjnych w 5 świetlicach środowiskowych w okresie 2024-2025"

Ikona statystyk

Przetarg pn. "Świadczenie usług edukacyjnych w 5 świetlicach środowiskowych w okresie 2024-2025"

w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00282015/01

Data ogłoszenia: 11.04.2024 r.

Termin składania ofert: 19.04.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 19.04.2024 r. godz. 13:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c401b5b-f7f7-11ee-b016-82aaee56c84c

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Patrycja Nowak
Informację wprowadził:
Patrycja Nowak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

Informacja dla wykonawców - KOREKTA, dotyczy: zapytania ofertowego dla usługi "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2024r."

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

Informacja dla wykonawców - dotyczy: zapytania ofertowego dla usługi "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2024r."

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-10
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10

„Świadczenie usługi cateringu — przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku."

Ikona statystyk

,,Świadczenie usługi cateringu - przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku." 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00271554/01

Data ogłoszenia: 04.04.2024 r.

Termin składania ofert: 12.04.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 12.04.2024 r. godz. 13:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c674f6f-f272-11ee-b016-82aaee56c84c

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Patrycja Nowak
Informację wprowadził:
Patrycja Nowak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-04
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04

„Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bilczy, na terenach usług komercyjnych, oznaczonej działką nr 157 o pow. 0,1000 ha – zabudowanej wolnostojącym parterowym budynkiem o funkcji użytkowej, bez podpiwniczenia o łącznej pow. użytkowej 98,20 m2”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-04
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04

Zapytanie ofertowe „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2024 r. ”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-02
Data ostatniej zmiany:
2024-04-02

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu EFS+

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!!!

Oferty należy złożyć do dnia 05.04.2024 r. (piątek) do godz. 12:00.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: p.nowak@morawica.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 szklarni do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu EFS+

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 szklarni do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

Termin składania ofert: 03.04.2024 r. (środa) do godz. 12:00.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: p.nowak@morawica.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05

„Świadczenie usługi cateringu — przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku."

Ikona statystyk

,,Świadczenie usługi cateringu - przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku." 

 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00250166/01

Data ogłoszenia: 19.03.2024 r.

Termin składania ofert: 28.03.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 28.03.2024 r. godz. 13:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bf4739b-e5cd-11ee-a01e-f641a8763d5f

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-19
Data publikacji:
2024-03-19
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)