Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/26 o pow. 0,1367 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-07-23
Data publikacji:
2021-07-23
Data ostatniej zmiany:
2021-07-23
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 23 lipca 2021 r. do 12 sierpnia 2021 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  przeznaczonych do oddania w dzierżawę  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica o łącznej powierzchni 3,1313 ha związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których zlokalizowane są urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przekazane w dzierżawę dla ZGK w Morawicy na podstawie umów dzierżawy: Nr RG 2/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr RG 1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr RG 3/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr RG 2/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr RG 1/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., Nr RG 2/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., i Nr RG 1/2020 z dnia 18 maja 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-07-23
Data publikacji:
2021-07-23
Data ostatniej zmiany:
2021-07-23
Ikona statystyk

Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki
w Dębskiej Woli

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  2021/BZP 00120377/01

Data ogłoszenia: 20.07.2021 r.

Termin składania ofert: 04.08.2021r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-07-20
Data publikacji:
2021-07-20
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20
Ikona statystyk

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.10.2021r. do 30.09.2022r

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120059/01

Data ogłoszenia: 20.07.2021 r.

Termin składania ofert: 03.08.2021r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-07-20
Data publikacji:
2021-07-20
Data ostatniej zmiany:
2021-07-23
Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:  Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2021/2022 oraz dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16
Ikona statystyk

Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2021/2022 oraz dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Numer ogłoszenia:  2021/BZP 00107249/01

Data ogłoszenia: 07.07.2021 r.

Termin składania ofert:  16.07.2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-21
Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Świetlicach środowiskowych w Gminie Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07
Ikona statystyk

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Świetlicach środowiskowych w Gminie Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na wycenę usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na grobach i cmentarzach wojennych położonych na terenie gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-29
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29
Ikona statystyk

Przebudowa drogi w terenach przemysłowych w miejscowości Wola Morawicka - II etap

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  2021/BZP 00096883/01

Data ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Termin składania ofert: 13.07.2021r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-06-28
Data publikacji:
2021-06-28
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. informuje o wywieszeniu w dniach od 25 czerwca 2021 r. do 15 lipca 2021 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica (KI1L/00037508/6),  położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej działką nr 43/33 o pow. 0,1290 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-06-25
Data publikacji:
2021-06-25
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 22 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica (KI1L/00037508/6),  położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, oznaczonej działką nr 4/54 o pow. 0,2000 ha na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.  – Podstrefa Morawica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-06-22
Data publikacji:
2021-06-22
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22
Ikona statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/37 o pow. 0,1300 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Do pobrania:

Ogłoszenie

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-06-17
Data publikacji:
2021-06-17
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-26 11:53:31, zmian dokonał(a): Leszek Tarka

WCAG 2.0 (Level AA)