Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji nr 4/2024 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa kanalizacji deszczowej z terenu centrum logistycznego do cieku wraz z wykonaniem urządzeń wodnych tj. przepustu oraz wylotu na działkach nr 1155 i 1160 obręb Wola Morawicka oraz na działce nr 1/33 obręb Chałupki"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-15
Data ostatniej zmiany:
2024-05-15
Ikona statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2024 r. znak: SPN.III.7820.1.7.2023 w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica - Wola Morawicka.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-09
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu zmiany decyzji nr 4/2022 z dnia 10.06.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny, gmina Morawica", planowanego na działce o nr ewid.1163 obręb Brzeziny, gm. Morawica woj. świętokrzyskie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
2024-05-06
Data publikacji:
2024-05-06
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06
Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji KI.ZPU.534.1.2024.MF  z dnia 30 kwietnia 2024 r., w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego - rowu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 34/9, obręb Bieleckie Młyny, gm. Morawica, woj. świętokrzyskie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-05-06
Data ostatniej zmiany:
2024-05-06
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania zmiany decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny, gm. Morawica", planowanego na działce o nr ewid. 1163 obręb Brzeziny, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-22
Data ostatniej zmiany:
2024-04-22
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną na terenie działek nr ewid. 4/57, 4/63, 4/64 obręb Dębska Wola, gm. Morawica".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-05
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny o wszczęciu postępowania na wniosek Wnioskodawcy Centrum Herby Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezależną infrastrukturą techniczną na części działek ewid. nr 480 i 481 obręb Łukowa"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-03-28
Data publikacji:
2024-03-28
Data ostatniej zmiany:
2024-03-29
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie kanalizacji deszczowej z terenu centrum logistycznego do cieku wraz z wykonaniem urządzeń wodnych tj. przepustu oraz wylotu na działkach nr 1155 i 1160 obręb Wola Morawicka oraz na działce nr 1/33 obręb Chałupki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-28
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28
Ikona statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach dot. udzielenia Gminie Morawica pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi gminnej, ul. Szafirowej do ziemi - rowu przydrożnego (dz. ewid. nr 224/254 drogi dojazdowej o ozn. DD5 przy drodze krajowej nr 73 Kielce - Tarnów oraz do rowu (wylot z przepustu - dz. ewid. nr 224/527) w msc. Bilcza, gm. Morawica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21
Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KI.ZPU.534.1.2024.MF z dnia 14.03.2024r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek P. Marka Mroza w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego - rowu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 34/9 obręb Bieleckie Młyny, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21
Ikona statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach dot. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi gminnej Bilcza Zastawie-Podsukowie, ul. Bażantowa za pomocą istniejących wylotów (dz. ewid. nr 961/183 oraz 961/166) do rowu melioracyjnego R11 oraz do rowu R12 w msc. Bilcza, gm. Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-03-21
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21
Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne, w ramach realizacji projektu pn.: ,,Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-03-21
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21
Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73", udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ.1.421.115.2018.MR z dnia 11 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-03-21
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 26.02.2024r o wydaniu decyzji z dnia 26.02.2024r., znak: RO-III.6540.7.2023, zatwierdzającej ,,Projekt róbót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania ,,Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73" gmina Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Piotr_Kowalski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-01
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Miłosz Pasierbek (milosz_pasierbek)
Data wytworzenia:
2024-03-01
Data publikacji:
2024-03-01
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-20 10:18:42, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)