Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Miasto i Gmina Morawica
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
Telefony – sekretariat:    
tel.   (41) 31 14 691,(41) 31 14 692 ,41 31 14 693 tel./fax (41) 31 14 690

www.morawica.pl, gmina@morawica.pl


administrator strony:  p.marcjan@morawica.pl

 

Numer konta bankowego, na który można dokonać zapłaty
należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej):

Bank Spódzielczy w Kielcach

Oddział Morawica
NR 50 84930004 0070 0200 0185 0001

 

 

PRZYJMOWANIE  SKARG  I  WNIOSKÓW

1. Burmistrz Miasta i  Gminy przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu (pok. 10) lub Biurze Obsługi Klienta.

3. Skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy składać można w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub  Biurze Obsługi Klienta

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2010-03-09
Data publikacji:
2010-03-09
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)