Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Informacja dotycząca bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku dla wyborców z terenu Miasta i Gminy Morawica ujętych w spisie wyborców

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że na podstawie art.  37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., wyborcy ujęci w spisie wyborców Miasta i Gminy Morawica, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych (i z powrotem). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, (finansowane z budżetu państwa - art.  37g Kodeks wyborczy).

Transport obejmuje wyborców miejscowości, w których nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym albo najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

W dniu wyborów w  miejscowości, w której nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy, odbywać się będą 2 kursy dowożące mieszkańców do lokali wyborczych.

Bus będzie się zatrzymywać na przystankach przeznaczonych do komunikacji publicznej. Transport nie będzie realizowany z miejsca zamieszkania wyborców, a jedynie po istniejących trasach komunikacji publicznej, z miejsc do tego wskazanych, zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowe godziny odjazdów busów z poszczególnych miejscowości przedstawia rozkład jazdy zamieszczony jako załącznik do niniejszej informacji.

Zastrzega się, że w związku z brakiem możliwości przewidzenia ilości osób, które będą korzystały z tych przewozów, harmonogram przewozów (godziny i trasy) może ulec zmianie.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-05-30
Data publikacji:
2024-05-30
Data ostatniej zmiany:
2024-06-06

WYCIĄGI Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-04-11
Data publikacji:
2024-04-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11
Ikona statystyk

WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-04-10
Data publikacji:
2024-04-10
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10

INFORMACJA dotycząca dyżurów w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 07 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-05
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05

MIEJSKA KOMISKA WYBORCZA W MORAWICY - Informacja o godz. pracy komisji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-05
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Morawicy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-05
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Morawicy z dnia 25 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Morawica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-25
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25
Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-25
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25
Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Morawicy z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Morawicy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-21
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21

Komisarz Wyborczy w Kielcach I - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-20
Data ostatniej zmiany:
2024-03-20
Ikona statystyk

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-15
Data publikacji:
2024-03-15
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15
Ikona statystyk

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-15
Data publikacji:
2024-03-15
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Morawicy z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Morawicy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-15
Data publikacji:
2024-03-15
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Morawicy z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Morawicy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-15
Data publikacji:
2024-03-15
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)