Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Dane kontaktowe

Ikona statystyk

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica (woj. Świętokrzyskie)
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
 
tel. 41 3114 691, 41 3114 692, 41 31 14 693; 41 306 75 00
 
fax. (41) 41 347 35 18

e-mail: gmina@morawica.pl


 ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP: /kk1a219pow/skrytka


Straż Miejska w Morawicy

tel. kom. 605 978 337


 Mapa dojazdu do Urządu Miasta i Gminy w Morawicy


 

Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.morawica.eobip.pl

 


 

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy:
Marcin Dziewięcki, tel.: +48 41 311 46 92 wew. 202, adres e-mail: m.dziewiecki@morawica.pl

Klauzula informacyjna "RODO"


Numer konta bankowego, na który można dokonać zapłaty
należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej oraz za śmieci):

Bank Spódzielczy w Kielcach Oddział Morawica
OPŁATA PODATKU I OPŁAT: 50 84930004 0070 0200 0185 0001

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI: 17 8493 0004 0070 0200 0185 0207

----------------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)

 

tel. (41) 3114 691 wew. 100

tel. (41) 3114 692

tel. (41) 3114 693

tel. (41) 306 75 00

fax. (41) 347 35 18

gmina@morawica.pl

  

 

 

 

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)

 

SEKRETARIAT:
Agnieszka Piszczek

 

 tel. (41) 3114 691 wew. 200

sekretariat@morawica.pl

 

41 306 79 00

Marian Buras - Burmistrz

 

gmina@morawica.pl

wew. 200

41 306 79 01

Marcin Dziewięcki - Zastępca Burmistrza

m.dziewiecki@morawica.pl

wew. 202

41 306 79 02

Anna Kowalska - Sekretarz

 

a.kowalska@morawica.pl

wew. 203

41 306 79 03

Małgorzata Lisicka - Skarbnik

skarbnik@morawica.pl

wew. 290

41 306 79 90

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)

 

Małgorzata Orlińska –

podinspektor ds. kadr, obsługi rady i bhp

 

m.orlinska@morawica.pl

wew. 209

41 306 79 09

Barbara Wójcik – inspektor ds. kancelarii oraz działalności gospodarczej

 

b.wojcik@morawica.pl

wew. 100

41 306 75 00

 

Małgorzata Garstka – inspektor ds. nadzoru nad spółkami

 

m.garstka@morawica.pl

 

41 306 79 10

 

Referat Finansowy

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)

 

Elżbieta Januszek – zastępca skarbnika

 

e.januszek@morawica.pl

wew. 113

41 306 75 13

Aneta Bielecka - zastępca skarbnika

a.bielecka@morawica.pl

wew. 112

 

41 306 75 12

Agnieszka Zarzycka - zastępca skarbnika ds. oświatowych

 

a.zarzycka@morawica.pl

wew. 109

41 306 75 09

Karina Szałas - podinspektor

 

k.szalas@morawica.pl

wew. 106

 

41 306 75 06

Anna Stachura - podinspektor

 

a.stachura@morawica.pl

wew. 126

41 306 75 26

Teresa Paszkowska - inspektor

 

t.paszkowska@morawica.pl

wew. 106

41 306 75 06

Katarzyna Nosek – podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

k.nosek@morawica.pl

wew. 107

 

41 306 75 07

Aneta Zmarzły - referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

a.zmarzly@morawica.pl

wew. 108

41 306 75 08

Kamila Boroń – podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

k.boron@morawica.pl

wew. 111

41 306 75 11

Małgorzata Sabat - inspektor

 

m.sabat@morawica.pl

wew. 104

41 306 75 04

Elżbieta Sztobryn  - inspektor ds. wymiaru podatków

 

e.sztobryn@morawica.pl

wew. 105

41 30 67 505

Jolanta Piecyk – inspektor ds. wymiaru podatków

 

j.piecyk@morawica.pl

wew. 103

41 306 75 03

Justyna Stuła - inspektor ds. płac

j.stula@morawica.pl

wew. 110

 

41 306 75 10

Eliza Majkowska - podinspektor ds. płac i oświaty

 

e.majkowska@morawica.pl

wew. 111

 

Anna Bisaga – podinspektor

 

a.bisaga@morawica.pl

wew. 104

41 306 75 04

Marzena Dziewięcka – inspektor ds. kasy

-

 

wew. 101

 

41 306 75 01

 

Referat Budownictwa i Inwestycji

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)
 

Grzegorz Gawlik - Kierownik Referatu

g.gawlik@morawica.pl

wew. 120

 

41 306 75 20

Krzysztof Strójwąs – inspektor

 

k.strojwas@morawica.pl

wew. 121

41 306 75 21

 

Ewelina Malicka – inspektor

 

e.malicka@morawica.pl

wew. 122

41 306 75 22

 

Leszek Tarka – inspektor

 

l.tarka@morawica.pl

wew. 119

41 306 75 19

Marzena Janik - podinspektor

 

m.janik@morawica.pl

wew. 118

41 306 75 18

Tomasz Michalski - młodszy referent

t.michalski@morawica.pl

wew. 214

 

41 306 79 14

 

Referat Kultury, Sportu i Promocji

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)

 

Monika Malicka – Kierownik Referatu

 

m.malicka@morawica.pl

wew. 205

41 306 79 05

Małgorzata Bielawska – inspektor

 

m.bielawska@morawica.pl

wew. 206

41 306 79 06

Paulina Tworek – podinspektor

 

p.luszcz@morawica.pl

wew. 207

41 306 79 07

Paweł Marcjan – informatyk

 

p.marcjan@morawica.pl

wew. 208

41 306 79 08

 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji

 

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)

 

Karolina Stolat – Kierownik Referatu

 

k.stolat@morawica.pl

wew. 114

41 306 75 14

Magdalena Czarnecka - młodszy referent

 

 m.czarnecka@morawica.pl

wew. 115

41 306 75 15

Edyta Włodarska – inspektor ds. ochrony środowiska

 

e.wlodarska@morawica.pl

wew. 116

41 306 75 16

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)

 

Edyta Chłąd – Kierownik

 

e.chlad@morawica.pl

wew. 128

41 306 75 28

Agnieszka Świt – zastępca kierownika

  

a.swit@morawica.pl

wew. 124

41 306 75 24

Ewa Król - podinspektor

 

e.krol@morawica.pl

wew. 123

 

41 306 75 23

 

Oświata

 

Linia miejska
(nr bezpośredni)

 

Anna Tkacz – podinspektor ds. oświaty

 

a.tkacz@morawica.pl

wew. 212

41 306 79 12

Ewelina Nowacka - Walkowicz – podinspektor ds. oświaty

 

e.walkowicz@morawica.pl

wew. 213

41 306 79 13

Justyna Cieślicka–  podinspektor ds. oświaty

 

j.cieslicka@morawica.pl

wew. 211

41 306 79 11

 

Straż Miejska

 

 

Bogdan Metryka – Komendant

 

tel. kom. 605 978 337

 

Wojciech Nowak – strażnik

 

tel. kom. 605 978 337


 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica

www.zgkmorawica.pl

tel. 41 3114 795

e-mail: biuro@zgkirmorawica.pl

 

 

Kryta Pływalnia Koral

www.koralmorawica.pl

tel. 41 311-47-02

e-mail: biuro@koralmorawica.pl

Hala Bilcza

Bilcza ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica

www.koralmorawica.pl

tel. 41 343 32 62

e-mial: hala@koralmorawica.pl

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

www.gopsmorawica.pl

tel. 41 301 40 40

e-mail:  e-mail: sekretariat@gopsmorawica.pl

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie

www.sdsbrudzow.pl

tel. 41 301 71 23

e-mail: sekretariat@sdsbrudzow.pl

 

 

Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

www.sck.morawica.pl

tel. 41 41 306 79 30

e-mail: sekretariat@sckibmorawica.pl

                                                                

 

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

www.perlycn.pl

tel.  41 396 79 34

e-mail:. biuro@perlycn.pl

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data ostatniej zmiany:
2023-07-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)