Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE NR 152/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 października 2023 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Morawica

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-14
Data ostatniej zmiany:
2023-10-14

POSTANOWIENIE NR 151/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Morawica

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-14
Data ostatniej zmiany:
2023-10-14

POSTANOWIENIE NR 150/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Morawica

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-14
Data ostatniej zmiany:
2023-10-14

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 r.

Ikona statystyk

W związku z unieważnieniem listy nr 8 KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w załączeniu do pobrania OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-10-14
Data publikacji:
2023-10-14
Data ostatniej zmiany:
2023-10-14

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU DLA WYBORCÓW Z MIASTA I GMINY MORAWICA UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że na podstawie art.  37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023r., wyborcy ujęci w spisie wyborców Miasta i Gminy Morawica, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych (i z powrotem). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, (finansowane z budżetu państwa - art.  37g Kodeks wyborczy).

Transport obejmuje wyborców miejscowości, w których nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym albo najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego,.

W dniu wyborów w  miejscowości, w której nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy, odbywać się będą 2 kursy dowożące mieszkańców do lokali wyborczych.

Bus będzie się zatrzymywać na przystankach przeznaczonych do komunikacji publicznej. Transport nie będzie realizowany z miejsca zamieszkania wyborców, a jedynie po istniejących trasach komunikacji publicznej, z miejsc do tego wskazanych, zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowe godziny odjazdów busów z poszczególnych miejscowości przedstawia rozkład jazdy zamieszczony jako załącznik do niniejszej informacji.

Zastrzega się, że w związku z brakiem możliwości przewidzenia ilości osób, które będą korzystały z tych przewozów, harmonogram przewozów (godziny i trasy) może ulec zmianie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-10-05
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-06

POSTANOWIENIE NR 118/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Morawica.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-10-04
Data publikacji:
2023-10-04
Data ostatniej zmiany:
2023-10-06

POSTANOWIENIE NR 86/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Morawica

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-10-03
Data publikacji:
2023-10-03
Data ostatniej zmiany:
2023-10-03

POSTANOWIENIE NR 113/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Morawica

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-10-03
Data publikacji:
2023-10-03
Data ostatniej zmiany:
2023-10-03

Komisarz Wyborczy w Kielcach I - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-28
Data ostatniej zmiany:
2023-09-28

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-09-22
Data publikacji:
2023-09-22
Data ostatniej zmiany:
2023-09-22

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-22
Data ostatniej zmiany:
2023-09-22

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-09-18
Data publikacji:
2023-09-18
Data ostatniej zmiany:
2023-09-18

POSTANOWIENIE NR 78/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 6 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Morawica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-14
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Kielcach I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2023-09-12
Data publikacji:
2023-09-12
Data ostatniej zmiany:
2023-10-10

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-25
Data ostatniej zmiany:
2023-08-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)