Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU W GMINIE MORAWICA

W poniższym linku szczegółowe dane:

http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/1/0/260412

22.10.2015 r.

 

Skład i funkcje obwodowych komisji wyborczych do pobrania w pliku .pdf 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

21.10.2015 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach uprzejmie, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

20.10.2015 r.

 

Wójt Gminy Morawica informuje, że w dniu 23 października br. (piątek) w sali konferencyjnej w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbędą się posiedzenia obwodowych komisji wyborczych:

 

GODZ. 9,30

 

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Morawicy,                                                              

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bilczy,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Radomicach,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Obicach,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Dębskiej Woli,

 

GODZ. 12,30

 

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Brzezinach,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Lisowie,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Bilczy,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Woli Morawickiej,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy/Kielce,

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym w Bilczy.

 

Obecność na posiedzeniu obowiązkowa.

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

 

20.10.2015 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza prezentuje plakaty informacyjne opisujące technikę głosowania podczas wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

05.10.2015 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2015 WÓJTA GMINY MORAWICA z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

 

----------------------------------------------------------------------------

02.10.2015 r.

 

 LOSOWANIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

W związku z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Wójt Gminy Morawica informuje, że w związku ze zgłoszeniem do składu:

 

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Radomicach I

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Obicach

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Dębskiej Woli

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Lisowie

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bilczy

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Woli Morawickiej

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Morawicy

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Morawicy/Kielce

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Bilczy

 

liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji

 

w dniu 5 października (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy - I p. pok. 14 odbędzie się publiczne losowanie  w celu ustalenia składu w/w Komisji.

----------------------------------------------------------------

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

 

----------------------------------------------------------------------------

02.10.2015 r.

 

Wójt Gminy Morawica informuje, że w dniu 8 października br. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych:

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Morawicy,                                                              

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Bilczy,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Radomicach,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Obicach,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Dębskiej Woli,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Brzezinach,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Lisowie,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bilczy,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Woli Morawickiej,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy/Kielce,

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym w Bilczy.

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

 

----------------------------------------------------------------------------

29.09.2015 r.

 

WNIOSEK GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA

 

----------------------------------------------------------------------------

23.09.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Morawica

z dnia 17 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31.01.2013 r. w sprawie podziału Gminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwał zmieniających: uchwała Nr XL/375/14 Rady Gminy Morawica z dnia 06.03.2014 r., uchwała
Nr XLIV/421/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31.08.2014 r. oraz uchwały Nr X/103/15 Rady Gminy Morawica w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  podaje się do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Obwieszczenie do pobrania

 

----------------------------------------------------------------------------

18.09.2015 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.71.2015 Wójta Gminy Morawica z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

----------------------------------------------------------------------------

18.09.2015 r.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r.

----------------------------------------------------------------------------

07.09.2015 r.

 

Uchwała NR X/103/15 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-09-25
Data publikacji:
2015-09-25
Data ostatniej zmiany:
2015-10-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)