Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Morawica z dnia 18 maja 2015 r.  w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji  Wyborczej nr 1 w Morawicy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie do pobrania

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-05-20
Data publikacji:
2015-05-20
Data ostatniej zmiany:
2015-05-20
Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr 0050.38.2015 Wójta Gminy Morawica z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Morawicy powołanej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 Zarządzenie do pobrania

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-20
Data ostatniej zmiany:
2015-05-20
Zbieranie statystyk

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 22 maja br. (piątek) o godz. 11.00 w salikonferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbędzie się spotkanie członkówObwodowych Komisji Wyborczych mających siedzibę w Gminie Morawica:

Nr 1 w Morawicy

Nr 2 w Bilczy     

Nr 3 w Radomicach

Nr 4  w Obicach

Nr 5 w Dębskiej Woli

Nr 6 w Brzezinach

Nr 7 w Lisowie

Nr 8 w Bilczy     

Nr 9 w Woli Morawickiej

Nr 10  w Morawicy -szpital

Nr 11 w Morawicy – szpital na Kusocińskiego

Nr 12 w Bilczy –ZOLiR

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-18
Data ostatniej zmiany:
2015-05-18
Zbieranie statystyk

Upoważnienie do odebrania zaświadczenia o prawie dogłosowania uprawniającego do wzięcia udziału w wyborach PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej w dniu ponownego głosowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Agnieszka Świt
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-12
Data ostatniej zmiany:
2015-05-12
Zbieranie statystyk

Do pobrania wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz upoważnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-05-05
Data publikacji:
2015-05-05
Data ostatniej zmiany:
2015-05-05
Zbieranie statystyk

Informacja dla członków Obwodowych Komisji

W dniu 8 maja br. (piątek) w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury wMorawicy odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych mającychsiedzibę w Gminie Morawica. 

Godz. 10:00 komisje:

Nr 1 w Morawicy

Nr 2 w Bilczy      

Nr 3 w Radomicach

Nr 4  w Obicach

Nr 5 w Dębskiej Woli

Nr 6 w Brzezinach

 

Godz. 12:30 komisje:

Nr 7 w Lisowie

Nr 8 w Bilczy      

Nr 9 w Woli Morawickiej

Nr 10  w Morawicy - szpital

Nr 11 w Morawicy – szpital na Kusocińskiego

Nr 12 w Bilczy - ZOLiR

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-05-04
Data publikacji:
2015-05-04
Data ostatniej zmiany:
2015-05-04
Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA Marian Buras informuje, że w dniu 24 maja br. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych:

    

- OKW Nr 1 w Morawicy,

- OKW Nr 2 w Bilczy,

- OKW Nr 3 w Radomicach,

- OKW Nr 4 w Obicach,

- OKW Nr 5 w Dębskiej Woli,

- OKW Nr 6 w Brzezinach,

- OKW Nr 7 w Lisowie,

- OKW Nr 8 w Bilczy,

- OKW Nr 9 w Woli Morawickiej,

- OKW Nr 10 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,

- OKW Nr 11 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy/Kielce,

- OKW Nr 12 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym w Bilczy.

 

Składy obwodowych komisji wyborczych.

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-04-21
Data publikacji:
2015-04-21
Data ostatniej zmiany:
2015-04-21
Zbieranie statystyk

INFORMACJA

Wójt Gminy Morawica informuje, żew dniach od 20 kwietnia 2015 do 4 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7 pok. 9 w godzinach pracyUrzędu Gminy jest udostępniony do wglądu spis wyborców.

Udostępnienie do wglądu spisuwyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega ono na udzieleniuinformacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub niefiguruje w spisie.

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-20
Data publikacji:
2015-04-20
Data ostatniej zmiany:
2015-04-20
Zbieranie statystyk
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-17
Data publikacji:
2015-04-17
Data ostatniej zmiany:
2015-04-17
Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Morawica

z dnia 3kwietnia 2015 r.

 

Napodstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwałyNr XXIX/235/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31.01.2013 r. w sprawie podziałuGminy Morawica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic orazsiedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwał zmieniających: uchwała NrXL/375/14 Rady Gminy Morawica z dnia 06.03.2014 r., uchwała
Nr XLIV/421/14 Rady Gminy Morawica z dnia 31.08.2014 r. oraz uchwały Nr VII/62/15Rady Gminy Morawica w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania wwyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja2015 r. podaje się do wiadomości wyborcówinformację o numerach i granicach obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowychkomisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przezpełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-09
Data publikacji:
2015-04-09
Data ostatniej zmiany:
2015-04-09
Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINYMORAWICA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodówgłosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 10 maja 2015 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-04-03
Data publikacji:
2015-04-03
Data ostatniej zmiany:
2015-04-03

Kalendarz Wyborczy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-03
Data ostatniej zmiany:
2015-04-03

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-04-03
Data ostatniej zmiany:
2015-04-03
Zbieranie statystyk

ZARZĄDZENIE  Nr  0050.21.2015

WÓJTA GMINY MORAWICA

z dnia 13 marca 2015 r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatneumieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-03-16
Data publikacji:
2015-03-16
Data ostatniej zmiany:
2015-04-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 14:01:47, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)