Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica (woj. Świętokrzyskie)

czynny: od poniedziałku  do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

Urząd Stanu Cywilnego każdy poniedziałek od 7:30 do godz. 17:00

 

Biuro Obsługi Klienta 
 

tel. 41 31 14 691, 41 31 14 692, 41 31 14 693; fax. (41) 31 14 690 

e-mail: gmina@morawica.pl

 


 

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP /kk1a219pow/skrytka

 


Straż Miejska w Morawicy

tel. kom. 605 978 337


 Mapa dojazdu do Urządu Miasta i Gminy w Morawicy


 


Adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.morawica.eobip.pl

 Administrator strony internetwej: p.marcjan@morawica.pl

tel. 41 3114-691 wew. 208 


Klauzula informacyjna "RODO"


Numer konta bankowego, na który można dokonać zapłaty
należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłaty skarbowej oraz za śmieci):

Bank Spódzielczy w Kielcach Oddział Morawica
OPŁATA PODATKU I OPŁAT: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI: 17 8493 0004 0070 0200 0185 0207

----------------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW 

 

    BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)

 

 

tel. (41) 311 46 91 wew. 100

311 46 92

311 46 93

Fax. (41) 311 46 90

gmina@morawica.pl

 

 

SEKRETARIAT:

Kamila Boroń

 

 

tel. (41) 311 46 91 wew. 200

sekretariat@morawica.pl

 

Marian Buras - Burmistrz

 

gmina@morawica.pl

wew. 200

Marcin Dziewięcki - Zastępca Burmistrza

 

m.dziewiecki@morawica.pl

wew. 202

Anna Kowalska - Sekretarz

 

a.kowalska@morawica.pl

wew. 203

Małgorzta Lisicka - Skarbnik

 

skarbnik@morawica.pl

wew. 290

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

tel. 41 31 14 691

 

Małgorzata Orlińska –

podinspektor ds. kadr, obsługi rady i bhp

 

m.orlinska@morawica.pl

wew. 209

Barbara Wójcik – inspektor ds. kancelarii oraz działalności gospodarczej

 

b.wojcik@morawica.pl

wew. 100

Małgorzata Garstka - inspektords. nadzoru nad spółkami

m.garstka@morawica.pl

 

 

Referat Finansowy

tel. 41 31 14 691

 

 

Elżbieta Januszek – zastępca skarbnika

 

e.januszek@morawica.pl

wew. 113

Aneta Bielecka - zastępca skarbnika

a.bielecka@morawica.pl

wew. 112

 

Agnieszka Zarzycka - zastępca skarbnika ds. oświatowych

 

a.zarzycka@morawica.pl

wew. 109

Karina Szałas - podinspektor

 

k.szalas@morawica.pl

wew. 106

 

Anna Stachura - podinspektor

 

a.stachura@morawica.pl

wew. 126

Teresa Paszkowska - inspektor

 

t.paszkowska@morawica.pl wew. 106

Katarzyna Nosek – podinspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

k.nosek@morawica.pl

wew. 107

 

Aneta Zmarzły - referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

a.zmarzly@morawica.pl

wew. 108

Monika Pierścińska – podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

m.pierscinska@morawica.pl

wew. 111

Małgorzata Sabat - inspektor

 

-

wew. 104

Elżbieta Sztobryn  - inspektor ds. wymiaru podatków

 

e.sztobryn@morawica.pl

wew. 105

Jolanta Piecyk – inspektor ds. wymiaru podatków

 

j.piecyk@morawica.pl

wew. 103

Justyna Stuła - inspektor ds. płac

j.stula@morawica.pl

wew. 110

 

Eliza Majkowska - podinspektor ds. płac i oświaty

 

e.majkowska@morawica.pl

wew. 111

Anna Bisaga – podinspektor

 

a.bisaga@morawica.pl

wew. 104

Marzena Dziewięcka – inspektor ds. kasy

-

 

wew. 101

 

 

Referat Budownictwa i Inwestycji

tel. 41 31 14 691

 

Grzegorz Gawlik - Kierownik Referatu

g.gawlik@morawica.pl

wew. 120

 

Krzysztof Strójwąs – inspektor

 

k.strojwas@morawica.pl

wew. 121

Ewelina Malicka – inspektor

 

e.malicka@morawica.pl

wew. 122

Leszek Tarkainspektor

 

l.tarka@morawica.pl

wew. 119

Marzena Janik - podinspektor

 

m.janik@morawica.pl

wew. 118

 

Referat Kultury, Sportu i Promocji

tel. 41 31 14 691

 

 

Monika Malicka – Kierownik Referatu

 

m.malicka@morawica.pl

wew. 205

Małgorzata Bielawska – inspektor

 

m.bielawska@morawica.pl

wew. 206

Paulina Tworek – podinspektor

 

p.luszcz@morawica.pl

wew. 207

Jacek Kubicki - inspektor

 

j.kubickie@morawica.pl

wew. 206

Paweł Marcjan – informatyk

 

p.marcjan@morawica.pl

wew. 208

 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji

tel. 41 31 14 691

 

 

Karolina Stolat – Kierownik Referatu

 

k.stolat@morawica.pl

wew. 114

Magdalena Czarnecka - młodszy referent

 

 m.czarnecka@morawica.pl

wew. 115

Edyta Włodarska – inspektor ds. ochrony środowiska

 

e.wlodarska@morawica.pl

wew. 116

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 41 31 14 691

 

Edyta Chłąd – Kierownik

 

e.chlad@morawica.pl

wew. 123

Agnieszka Świt – zastępca kierownika

  

a.swit@morawica.pl

wew. 124

Ewa Król - podinspektor

 

e.krol@morawica.pl

wew. 128

 

Oświata

tel. 41 31 14 691

 

Anna Tkacz – podinspektor ds. oświaty

 

a.tkacz@morawica.pl wew. 212

Ewelina Nowacka - Walkowicz – podinspektor ds. oświaty

 

e.walkowicz@morawica.pl

wew. 213

Justyna Cieślicka–  podinspektor ds. oświaty

 

j.cieslicka@morawica.pl

wew. 211

 

Straż Miejska

tel. kom. 605 978 337

 

Bogdan Metryka – Komendant

 

-

wew. 204

Wojciech Nowak – strażnik

 

-

wew. 204

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 41 311 47 95

www.zgkmorawica.pl
biuro@zgkmorawica.pl

 

,,KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.
ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica

www: www.koralmorawica.pl

 

Kryta Pływalnia Koral

tel. 41 311-47-02
tel./fax 41 311-47-02 wew. 21

e-mail: biuro@koralmorawica.pl

Hala Bilcza

Bilcza ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica

tel. 41 343 32 62

e-mial: hala@koralmorawica.pl

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 41 301 40 40

www.gopsmorawica.pl

sekretariat@gopsmorawica.pl

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie

tel. 41 301 71 23

sds@gopsmorawica.pl


 

 

Centrum Kultury - Biblioteka

tel. 41 3114-691 wew. 300

www.sck.morawica.pl

sckmorawica@onet.pl

                                                                 

 

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"

tel. 41 3114-693 wew. 304, 305

www.perlycn.pl

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2013-03-04
Data publikacji:
2013-03-04
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-19 15:17:41, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)