Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Serdecznie zapraszamy do konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w wsprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2021. Uwagi i wnioski można kierować na adres e-mail m.malicka@morawica.pl lub składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pok. nr 10 w terminie do 24 sieprnia 2018 r. do godz. 14.00.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-08-21
Data publikacji:
2018-08-21
Data ostatniej zmiany:
2018-08-21
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu użytecznosci publicznej w Piasecznej Górce

Uwagi prosimy przesyłać drogą mailową na adres: m.malicka@morawica.pl do dnia 23 kwietnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-18
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-02-20
Data publikacji:
2018-02-20
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezony u kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-01-22
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji uchwały  Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego.

Zbieranie statystyk

Zapraszamy do konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: m.malicka@morawica.pl do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-12-21
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21
Zbieranie statystyk

Aktualizacja do Sprawozdania z konsultacji  projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji  projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

W wyniku konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii, propozycji rozwiązań do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje trwały od 13 listopada do17 listopada 2017 r. Projekt ww. programu wraz z formularzem konsultacji został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.morawica.eobip.pl), na stronie internetowej Gminy Morawica (www.morawica.pl) oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-11-27
Data publikacji:
2017-11-27
Data ostatniej zmiany:
2017-11-27
Zbieranie statystyk

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, iż w  dniu 13 listopada 2017 roku rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Konsultacje zakończą się 17 listopada 2017 r.

Do pobrania:

Roczny program

Projekt uchwały

Formularz do programu

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13
Zbieranie statystyk

Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Serdecznie zapraszamy do konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. Uwagi i wnioski można kierować na adres e-mail m.malicka@morawica.pl lub składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pok. nr 10 w terminie do 24 marca 2017 r. do godz. 14.00.


Uchwała do pobrania w pliku pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-17
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17
Zbieranie statystyk

Uchwała nr XXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Tkacz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2016-11-14
Data publikacji:
2016-11-14
Data ostatniej zmiany:
2016-11-14
Zbieranie statystyk

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 4 listopada 2015 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-10-20
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20
Zbieranie statystyk

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

 

Wójt Gminy Morawica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych związanych z podjęciem uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

 

W załączeniu:

 

- Zaproszenie do konsultacji społecznych

- Projekt uchwały

- Formularz uwag do projektu uchwały

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2016-02-16
Data publikacji:
2016-02-16
Data ostatniej zmiany:
2016-02-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 11:14:19, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)