Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomice.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-12-30
Data publikacji:
2021-12-29
Data ostatniej zmiany:
2021-12-30

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nida

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-12-28
Data publikacji:
2021-12-28
Data ostatniej zmiany:
2021-12-28

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Radomice w sprawie nadania nazwy ulicy.

Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Radomice,

Od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomice. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Radomice, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (uzupełniona ankieta podpisana kwalifikowanym podpisem),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-12-10
Data publikacji:
2021-12-10
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Nida w sprawie nadania nazwy ulicy.

Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Nida,

Od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nida. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Nida, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (uzupełniona ankieta podpisana kwalifikowanym podpisem),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-09
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09
Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Czarnecka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-15
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15
Ikona statystyk

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Bilcza w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Bilcza,

Od dnia 01 października 2021 r. do dnia 08 października 2021 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osobastale zamieszkała na terenie miejscowości Bilcza, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (podpisany skan ankiety),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

 

Do pobrania:

Ankieta

Zarządzenie

Mapa bilcza

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-09-23
Data publikacji:
2021-09-23
Data ostatniej zmiany:
2021-09-24
Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości Nida

 

  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-08-30
Data publikacji:
2021-08-30
Data ostatniej zmiany:
2021-08-30

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Nida w sprawie nadania nazw ulic

Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Nida,

Od dnia 16 sierpnia 2021 r. od godz. 7.30 do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nida. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Nida, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (podpisany skan ankiety),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13
Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulic stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica w miejscowości Morawica   

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-25
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25
Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica w miejscowości Zaborze  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-18
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18
Ikona statystyk

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Morawica,

Od dnia 14 czerwca 2021 r. od godz. 7.30 do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicom stanowiącym własność Miasta i Gminy Morawica.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej ankiety zawierającej pytanie i propozycję wariantowych odpowiedzi.

Uprawnionym do udziału w konsultacjach jest osobastale zamieszkała na terenie miejscowości Morawica, która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Ankieta będzie dostępna w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica oraz w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach może przesłać uzupełnioną i podpisaną ankietę:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (podpisany skan formularza),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-06-11
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11
Ikona statystyk

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w sprawie sprostowania informacji o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bilcza.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2021-06-02
Data publikacji:
2021-06-02
Data ostatniej zmiany:
2021-06-02
Ikona statystyk

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Zaborze w sprawie nadania nazwy ulicy.  

Szanowni Mieszkańcy Miejscowości Zaborze,

Od dnia 31 maja 2021 r. od godz. 7.30 do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej działką nr 256, stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców w formie pisemnej ankiety.

Uprawnionym do udziału w konsultacji jest osoba stale zamieszkała na terenie miejscowości Zaborze i która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Formularz ankietowy będzie dostępny w powyższym terminie w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica, na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacji może przesłać opinię i uwagi w sprawie w formie uzupełnionego i podpisanego formularza konsultacji:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (podpisany skan formularza),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-26
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26
Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazwy ulicy stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica w miejscowości Bilcza

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-05-21
Data publikacji:
2021-05-21
Data ostatniej zmiany:
2021-05-21
Ikona statystyk

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Bilcza w sprawie nadania nazwy ulicy.  

Od dnia 10 maja 2021 r. od godz. 7.30 do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 15.30 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej działką nr 435, stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców w formie pisemnej ankiety.

Uprawnionym do udziału w konsultacji jest osobastale zamieszkała na terenie miejscowości Bilcza i która w dniu przeprowadzenia konsultacji ukończyła 18 lat.

Formularz ankietowy będzie dostępny w powyższym terminie w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica, na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica.

Każdy uprawniony do udziału w konsultacji może przesłać opinię i uwagi w sprawie w formie uzupełnionego i podpisanego formularza konsultacji:

- na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

- w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrzynki ePUAP (/kk1a219pow/skrytka) przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,

- na adres poczty elektronicznej: gmina@morawica.pl (podpisany skan formularza),

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7, 26-026 Morawica – Biuro Obsługi Klient.

Do pobrania:

Zarządzenie

Formularz

Mapa

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-05-05
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-19 15:17:41, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)