Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2020.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-02-03
Data publikacji:
2020-02-03
Data ostatniej zmiany:
2020-02-03
Zbieranie statystyk

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, iż w  dniu 18 października 2019 roku rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu
i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 25 października 2019 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Konsultacje zakończą się 25 października 2019 r.

 

Do pobrania:

Projekt uchwały

Formularz uwag do programu

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-18
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18
Zbieranie statystyk

 "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morawica" - sprawozdanie z konsultacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-07
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07
Zbieranie statystyk

 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentacji "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2019.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-11
Data publikacji:
2019-02-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-11-28
Data publikacji:
2018-11-28
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13
Zbieranie statystyk

Protokół z wyniku konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-22
Data publikacji:
2018-11-21
Data ostatniej zmiany:
2018-11-22
Zbieranie statystyk

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, iż w  dniu 6 listopada 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu  i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Konsultacje zakończą się 13 listopada 2018 r.

Do pobrania:

Projekt uchwały

Formularz uwag do programu

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Data ostatniej zmiany:
2018-11-06
Zbieranie statystyk

Serdecznie zapraszamy do konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w wsprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2021. Uwagi i wnioski można kierować na adres e-mail m.malicka@morawica.pl lub składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pok. nr 10 w terminie do 24 sieprnia 2018 r. do godz. 14.00.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-08-21
Data publikacji:
2018-08-21
Data ostatniej zmiany:
2018-08-21
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu użytecznosci publicznej w Piasecznej Górce

Uwagi prosimy przesyłać drogą mailową na adres: m.malicka@morawica.pl do dnia 23 kwietnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-18
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-02-20
Data publikacji:
2018-02-20
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezony u kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-01-22
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji uchwały  Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego.

Zbieranie statystyk

Zapraszamy do konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: m.malicka@morawica.pl do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-12-21
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21
Zbieranie statystyk

Aktualizacja do Sprawozdania z konsultacji  projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 14:01:47, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)