Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Tytuł: Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja postaw społecznych oraz bezpieczeństwa publicznego”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-27
Data ostatniej zmiany:
2017-04-27
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprez: Puchar Południowej Polski w Cross Country 2017 r.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprez: Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrossie”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Żywa architektura z wierzby”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-02-07
Data publikacji:
2017-02-07
Data ostatniej zmiany:
2017-02-07
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprez: Mistrzostwa Polski w Motocrossie i Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrossie”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-22
Data ostatniej zmiany:
2016-09-22
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt.  Popularyzacja postaw społecznych oraz bezpieczeństwa publicznego

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-04-15
Data publikacji:
2016-04-15
Data ostatniej zmiany:
2016-04-26
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 19 a ust 1 – 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 01.10.2015 r. przez Brzeziński Klub Motocrossowy „RACING” na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprezy pt. „Mistrzostwa strefy Polski Południowej w Motocrossie”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) uwagi w formie pisemnej do powyższej oferty można wnosić w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości na adres:

Urząd Gminy w Morawicy

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

lub e-mail: m.malicka@morawica.pl

Termin realizacji zadania: 15 – 26.10.2015 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 4500 zł

Oferta w formacie A4 dostępna jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Morawicy,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Morawicy

- w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Morawicy (pokój nr 15), I piętro.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-10-01
Data publikacji:
2015-10-01
Data ostatniej zmiany:
2015-10-15
Zbieranie statystyk

 

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. Organizacja imprezy pt."Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Cross Country".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-28
Data ostatniej zmiany:
2015-05-28
Zbieranie statystyk

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich oraz organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-04
Data ostatniej zmiany:
2015-02-04
Zbieranie statystyk
Oferta na realizację zadnia publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-12
Data ostatniej zmiany:
2014-10-01
Zbieranie statystyk
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: "Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Łuszcz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-22
Data ostatniej zmiany:
2014-08-26
Zbieranie statystyk
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: "Wspólne polsko-ukraińskie ćwiczenia strażackie - spotkanie młodzieży w Morawicy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Bielawska Małgorzata
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2014-07-18
Data publikacji:
2014-07-18
Data ostatniej zmiany:
2014-07-18
Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-05-09
Data ostatniej zmiany:
2014-05-20
Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-04-30
Data ostatniej zmiany:
2014-05-19
Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-09-02
Data ostatniej zmiany:
2013-09-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-26 14:50:36, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)