Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - II edycja"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Tworek
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-30
Data ostatniej zmiany:
2017-08-31
Zbieranie statystyk

Tytuł: Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Świętokrzyskie. Jakie cudne".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-14
Data ostatniej zmiany:
2017-08-23
Zbieranie statystyk

Tytuł: Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja postaw społecznych oraz bezpieczeństwa publicznego”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-27
Data ostatniej zmiany:
2017-04-27
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprez: Puchar Południowej Polski w Cross Country 2017 r.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprez: Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrossie”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Żywa architektura z wierzby”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-02-07
Data publikacji:
2017-02-07
Data ostatniej zmiany:
2017-02-07
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja imprez: Mistrzostwa Polski w Motocrossie i Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrossie”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-22
Data ostatniej zmiany:
2016-09-22
Zbieranie statystyk

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt.  Popularyzacja postaw społecznych oraz bezpieczeństwa publicznego

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-04-15
Data publikacji:
2016-04-15
Data ostatniej zmiany:
2016-04-26
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Działającna podstawie art. 19 a ust 1 – 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica podaje do publicznej wiadomości treść ofertyzłożonej w dniu 01.10.2015 r. przez Brzeziński Klub Motocrossowy „RACING” na realizacjęzadania publicznego pt. „Organizacja imprezy pt. „Mistrzostwa strefy PolskiPołudniowej w Motocrossie”.

Zgodniez art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn.zm.) uwagi w formie pisemnej do powyższej oferty można wnosić w terminie 7 dniod dnia podania oferty do publicznej wiadomości na adres:

Urząd Gminy w Morawicy

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

lub e-mail: m.malicka@morawica.pl

Terminrealizacji zadania: 15 – 26.10.2015 r.

Wysokośćdofinansowania zadania publicznego: 4500 zł

Ofertaw formacie A4 dostępna jest:

-w Biuletynie Informacji Publicznej,

-na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Morawicy,

-na stronie internetowej Urzędu Gminy w Morawicy

-w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Morawicy (pokój nr 15), Ipiętro.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-10-01
Data publikacji:
2015-10-01
Data ostatniej zmiany:
2015-10-15
Zbieranie statystyk

 

Oferta mały grant na realizację zadania publicznego pt.Organizacja imprezy pt."Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w CrossCountry".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-05-28
Data ostatniej zmiany:
2015-05-28
Zbieranie statystyk

Oferta realizacji zadania publicznego pn."Wyposażenie świetlic wiejskich oraz organizacja wydarzeń edukacyjnych ikulturalnych".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-04
Data ostatniej zmiany:
2015-02-04
Zbieranie statystyk
Oferta na realizację zadnia publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-09-12
Data ostatniej zmiany:
2014-10-01
Zbieranie statystyk
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: "Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Łuszcz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-08-22
Data ostatniej zmiany:
2014-08-26
Zbieranie statystyk
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: "Wspólne polsko-ukraińskie ćwiczenia strażackie - spotkanie młodzieży w Morawicy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Bielawska Małgorzata
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2014-07-18
Data publikacji:
2014-07-18
Data ostatniej zmiany:
2014-07-18
Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-05-09
Data ostatniej zmiany:
2014-05-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-22 15:01:37, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)