Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

INFORMACJA

    Informuje się, że w dniu 19 listopada 2010 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy odbędzie się szkolenie kandydatów powołanych w skład Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r wg następującego porządku:

Godz. 8,00 -  obwodowe komisje wyborcze nr 1, 2 i 3

Godz. 10,30 – obwodowe komisje wyborcze nr 4, 5 i 6

Godz. 13,00 – obwodowe komisje wyborcze nr 7, 8, 9.

Obecność obowiązkowa.

Przewodniczący GKW

Helena Piecyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-11-17
Data ostatniej zmiany:
2010-11-17
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MORAWICY z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Morawicy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-11-05
Data ostatniej zmiany:
2010-11-05
Ikona statystyk

UCHWAŁA 

Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy z dnia 4 listopada 2010

            w sprawie  powołania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Morawicy do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-11-05
Data ostatniej zmiany:
2010-11-05
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Morawica w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-11-05
Data ostatniej zmiany:
2010-11-05
Ikona statystyk

INFORMACJA

Informuje się, że w dniu 9 listopada 2010 r.  o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Morawicy odbędzie się pierwsze spotkanie kandydatów powołanych w skład Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

                                                    Wójt Gminy Morawica

                                                              Marian  Buras

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2010-11-05
Data publikacji:
2010-11-05
Data ostatniej zmiany:
2010-11-05
Ikona statystyk

KOMUNIKAT GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ

W MORAWICY

z dnia 2 listopada 2010 r. o terminie i miejscu losowania  składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w  Brzezinach

           Gminna Komisja Wyborcza w Morawicy na podstawie art. 19  ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) informuje, że w związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników do składu obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Brzezinach liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji będzie przeprowadzone publiczne losowanie.

Publiczne losowanie składu obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Brzezinach nastąpi w dniu 4 listopada 2010 r., o godz. 10.30, sala 13 (konferencyjna) – budynek Urzędu Gminy w Morawicy.

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o składach obwodowych komisji zostanie podana do publicznej wiadomości  w formie  obwieszczenia oraz zamieszczona na stronie internetowej  www.morawica.pl oraz na BIP www.morawica.eobip.pl 

 

Przewodniczący GKW w Morawicy

                                                                 Helena Piecyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2010-11-02
Data publikacji:
2010-11-02
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02
Ikona statystyk

KOMUNIKAT GMINNEJ  KOMISJI 

WYBORCZEJ  W MORAWICY

z dnia 2 listopada 2010 r.o terminie i miejscu losowania  numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r.

            Gminna Komisja Wyborcza w Morawicy na podstawie art. 64 o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 64 n numery:

- dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym;

- dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy Morawica nastąpi w dniu 4 listopada 2010 r., o godz. 10.00,  sala 13 (konferencyjna) – budynek Urzędu Gminy w Morawicy.

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom  kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy oraz zamieszczona na stronie internetowej www.morawica.pl oraz na BIP www.morawica.eobip.pl

                                        Przewodniczący GKW w Morawicy

                                                       Helena Piecyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2010-11-02
Data publikacji:
2010-11-02
Data ostatniej zmiany:
2010-11-02
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W MORAWICY

z  dnia 28 października 2010 r.

   

W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na Wójta Gminy Morawica, Gminna Komisja Wyborcza w Morawicy na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. – o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń.

Dodatkowe zgłoszenia dokonuje się do dnia 02 listopada 2010 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy.

Dyżur  Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy będzie pełniony w dniach roboczych w godzinach 8;00 do 15;00, a w dniu 02 listopada 2010 w godzinach 8;00 – 24;00.

                                              Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Morawicy

 Helena Piecyk  

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2010-10-28
Data publikacji:
2010-10-28
Data ostatniej zmiany:
2010-10-28
Ikona statystyk

Do poprawnego przeglądania plików niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader.
Program można pobrać klikając tutaj.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-09-28
Data ostatniej zmiany:
2010-10-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)