Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Poniżej znajdują się oświadczenia majątkowe.

Oświadczenie zamieszczone są w formacie pdf.

Część B oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 art. 2 pkt 2 oraz art. 19 ust. 4) nie jest podawana do publicznej wiadomości, gdyż zawiera ona prywatne dane osobowe tj. adres zamieszkania i miejsce położenia nieruchomości.

URZĄD GMINY

RADA GMINY

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2008-07-14
Data publikacji:
2008-07-14
Data ostatniej zmiany:
2008-07-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 15:35:25, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)