Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-10
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10
Ikona statystyk

Protokół z dyskusji publicznej przeprowadzonej w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-18
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica" wraz z prognozą odziaływania na środowisko. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-30
Data ostatniej zmiany:
2021-09-06
Ikona statystyk

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o rozpatrzenia uwag złożonych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica wraz z protokołem z dyskusji publicznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-26
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

UWAGA !!!

Do pobrania dokumeny dotyczące projektu zmiany studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

DOKUMENTY  DO  POBRANIA !

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2020-06-23
Data publikacji:
2020-06-23
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03
Ikona statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-09-05
Data ostatniej zmiany:
2016-09-05
Ikona statystyk

Uchwała Rady Gminy Morawica w sprawie przystąpienia do zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2016-04-01
Data publikacji:
2016-04-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03
Ikona statystyk
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Tarka Leszek
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-03-23
Data ostatniej zmiany:
2015-03-23
Ikona statystyk
Uchwała Rady Gminy Morawica w sprawie przystąpienia do zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2015-03-18
Data publikacji:
2015-03-18
Data ostatniej zmiany:
2015-03-18
Ikona statystyk
Zmiana Nr  3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morawica - Uchwalenie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-11-16
Data ostatniej zmiany:
2012-11-16
Ikona statystyk
Informacja o przyjęciu przez Radę Gminy w Morawicy uchwały Nr XXI/164/12 z dnia 18 maja 2012r. w sprawie Zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica 
Ikona statystyk

Zmiana Nr  3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Morawica

PONOWNE WYŁOŻENIE

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2012-01-04
Data ostatniej zmiany:
2012-01-04
Ikona statystyk
Informacja o przyjęciu uchwały w sprawie zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-10-05
Data ostatniej zmiany:
2011-10-05
Ikona statystyk
Zarządzenie Wójta Gminy Morawica w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2011-08-03
Data publikacji:
2011-08-03
Data ostatniej zmiany:
2011-08-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-19 15:17:41, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)