Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie rozlewni gazu o dodatkowe 2 zbiorniki magazynowe poj. 9,2 m3, realizowanego na działce o nr. ewid. 1211/2 w obrębie Brzeziny gm. Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-09
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 10 budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na działce nr 604/4 w Woli Morawicjiej, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-26
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 4/42 obręb Dębska Wola, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa 10 budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na działce nr 604/4 w msc. Wola Morawicka, gm.Morawica".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wszczęciu postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - odcinek m.Kielce - m.Brzeziny/Morawica" 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-06-03
Data ostatniej zmiany:
2020-06-03
Zbieranie statystyk

Obwieszczenia o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjny" na działce nr 324/56, obręb Bilcza, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja sposobem odkrywkowym wapieni ze złoża Wola Morawicka, na działkach nr 610/2 i 547/2 w miejscowości Wola Morawicka, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2020-05-11
Data publikacji:
2020-05-11
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o zgromadzeniu kompletu dokumentów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjkny" na działce nr 324/56 w Bilczy, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-29
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Powiększenie obszaru wydobycia (granicy wyrobiska) wapieni jurajskich ze złoża "Morawica III-1" oraz rozpoczęcie eksploatacji IV poziomu +195m npm w Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. w Morawicy".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-27
Data ostatniej zmiany:
2020-04-27
Zbieranie statystyk

Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Powiększenie obszaru wydobycia (granicy wyrobiska) wapieni jurajskich ze złoża "Morawica III-1" oraz rozpoczęcie eksploatacji IV poziomu +195m npm w Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. w Morawicy".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-14
Data ostatniej zmiany:
2020-04-14
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Powiększenie obszaru wydobycia (granicy wyrobiska) wapieni jurajskich ze złoża "Morawica III-1" oraz rozpoczęcie eksploatacji IV poziomu +195m npm w Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. w Morawicy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-23
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja sposobem odkrywkowym wapieni ze złoża Wola Morawicka"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-18
Data ostatniej zmiany:
2020-03-18
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja sposobem odkrywkowym wapieni ze złoża Wola Morawicka"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-31
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przetwarzanie (recykling) odpadów z tworzyw sztucznych na materiały kompozytowe" na działce nr 1085/12 w msc. Brzeziny.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-31
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31
Zbieranie statystyk

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa przepustu na obiekt łukowy na rzece Chodcza" zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej numerami 136/2 i 135, w obrębie geodezyjnym Dyminy, gmina Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-29
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 14:01:47, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)