Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Podatki i opłaty

Ikona statystyk

W tym dziale znajdziecie Państwo stawki podatkowe oraz informacje i deklaracje podatkowe do pobrania w formacie Word.

 

Deklaracja na podatek leśny - Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadąjącymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadąjącymi osobowości prawnej.

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości - Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

Deklaracja na podatek rolny - Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Informacja w sprawie podatku leśnego - Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części lub obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Informacja w sprawie podatku rolnego - Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dzierżawcami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi oraz jednostkami organizacyjnymi i osobami posiadającymi nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Kolegium Redakcyjne
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2005-01-04
Data publikacji:
2005-01-04
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)