Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-14
Data publikacji:
2020-09-14
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14
Zbieranie statystyk

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy odstąpiło od podpisania umowy na realizację zadania publicznego pn. „Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby rozwijania działalności kulturalnej w Mieście i Gminie Morawica” w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert z dnia 01.07.2020 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-14
Data publikacji:
2020-09-14
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zbieranie statystyk

O G Ł O S Z E N I E

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 14 i 16.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 1 lipca 2020 roku na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 14 i 16, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację:

Lp.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy

 

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby rozwijania działalności kulturalnej w Mieście i Gminie Morawica

15.000,00 złotych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07
Zbieranie statystyk

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2020 r. na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Pliki do pobrania:

application/pdf ( ZARZADZENIE.pdf 3,6,0 kB )

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-06
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01
Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-17
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17
Zbieranie statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 05 kwietnia 2019 roku
na realizację zadania publicznego w zakresie:

  1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych
z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno-edukacyjno-sportowym

w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:

Lp.

NAZWA PODMIOTU

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Nidzie

 

14.000,00 zł

RAZEM:

14.000,00 zł

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-08
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Zbieranie statystyk

Wyniki otwarty konkurs ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-04-11
Data publikacji:
2019-04-11
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Zbieranie statystyk

Wyniki otwarty konkurs ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy Morawica z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.


Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:
 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-08
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08
Zbieranie statystyk

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-28
Data publikacji:
2019-02-28
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05
Zbieranie statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 22 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych w zakresie:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno-edukacyjno-sportowym w formie powierzenia lub wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:

Lp.

NAZWA PODMIOTU

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA DOTACJI

 

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Brzezinach

16.000,00

 

2.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Dębska Wola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dębskiej Woli

14.000,00

 

3.

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Nidzie

10.000,00

 

4.

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Woli Morawickiej

14.500,00

 

5.

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chmielowicach

14.000,00

 

6.

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Lisowie

14.000,00

 

7.

Fundacja Możesz Więcej

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Morawicy

10.000,00

 

 

8.

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Radomicach

15.000,00

 

                                                                                                     RAZEM:               107.500,00

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-04-03
Data publikacji:
2018-04-03
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-02-22
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22
Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Łuszcz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 14:01:47, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)