Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 05 kwietnia 2019 roku
na realizację zadania publicznego w zakresie:

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych
z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno-edukacyjno-sportowym

w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:

Lp.

NAZWA PODMIOTU

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Nidzie

 

14.000,00 zł

RAZEM:

14.000,00 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-08
Data ostatniej zmiany:
2019-05-08
Zbieranie statystyk

Wyniki otwarty konkurs ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-04-11
Data publikacji:
2019-04-11
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11
Zbieranie statystyk

Wyniki otwarty konkurs ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10
Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy Morawica z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.


Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:
 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-08
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08
Zbieranie statystyk

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-28
Data publikacji:
2019-02-28
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05
Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-02-22
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22
Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Łuszcz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) dokonuje się rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert, ogłoszonego dnia 16 lutego 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Prowadzenia na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym
 2. Prowadzenia na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlicy środowiskowej z programem o charakterze kulturalno – edukacyjno - sportowym i profilaktycznym oraz dbałość o porządek przyległego do świetlicy terenu, tj. boisko sportowe, plac rekreacyjny w Brzezinach, teren wokół fontanny

w formie powierzenia lub wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

1

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Nidzie

 

10.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Woli Morawickiej

 

14.500,00 zł

3.

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Radomicach

 

14.000,00 zł

4.

Fundacja Możesz Więcej

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Morawicy

 

10.000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Lisowie

 

14.000,00 zł

6.

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chmielowicach14.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Brzezinach

 

16.000,00 zł

8.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości
Dębska Wola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dębskiej Woli12.000,00 zł

RAZEM

104.500,00 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Tworek
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-03-15
Data publikacji:
2017-03-15
Data ostatniej zmiany:
2017-03-16
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku

zczegółowe informacje przedstawiają załączniki:
 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 16 maja 2016 roku
na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. prowadzenia na terenie gminy Morawica świetlicy środowiskowej z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

8

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Dębska Wola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Dębskiej Woli

 

8.000,00 zł

 

RAZEM:

8.000,00 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-07-05
Data publikacji:
2016-07-05
Data ostatniej zmiany:
2016-07-05
Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA

ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-05-16
Data publikacji:
2016-05-16
Data ostatniej zmiany:
2017-03-09
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 28 stycznia 2016 roku
na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. prowadzenia na terenie gminy Morawica świetlic środowiskowych z programem
  o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym
 2. prowadzenia na terenie gminy Morawica świetlicy środowiskowej z programem
  o charakterze kulturalno – edukacyjno - sportowym i profilaktycznym oraz dbałość
  o porządek przyległego do świetlicy terenu, tj. boisko sportowe, plac rekreacyjny
  w Brzezinach, teren wokół fontanny

w formie powierzenia lub wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

1

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Nidzie

 

10.000,00 zł

2.

2

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Woli Morawickiej

 

14.500,00 zł

3.

3

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Radomicach

 

14.000,00 zł

4.

4

Fundacja Możesz Więcej

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Morawicy

 

10.000,00 zł

5.

5

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Lisowie

 

14.000,00 zł

6.

6

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Chmielowicach

14.000,00 zł

7.

7

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Brzezinach

 

16.000,00 zł

 

RAZEM:

92.500,00 zł

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-03-29
Data publikacji:
2016-03-29
Data ostatniej zmiany:
2016-03-29
Zbieranie statystyk

WÓJTA GMINY MORAWICA

ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-28
Data ostatniej zmiany:
2016-01-28
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym w Nidzie

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 9 lipca 2015 roku
  na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym w Nidzie, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

8

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Nidzie

4.600,00 zł

 

RAZEM:

4.600,00 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-06
Data ostatniej zmiany:
2016-10-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-20 13:39:34, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)