Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 14 i 16.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 14 września 2020 roku na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 14 i 16, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację:

 

 

Lp.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Morawicy

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby rozwijania działalności kulturalnej w Mieście i Gminie Morawica

 

20.000,00

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-10-09
Data publikacji:
2020-10-09
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-14
Data publikacji:
2020-09-14
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14
Ikona statystyk

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy odstąpiło od podpisania umowy na realizację zadania publicznego pn. „Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby rozwijania działalności kulturalnej w Mieście i Gminie Morawica” w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert z dnia 01.07.2020 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-14
Data publikacji:
2020-09-14
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 14 i 16.

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 1 lipca 2020 roku na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 14 i 16, w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację:

Lp.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy

 

Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby rozwijania działalności kulturalnej w Mieście i Gminie Morawica

15.000,00 złotych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07
Ikona statystyk

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 lutego 2020 r. na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Pliki do pobrania:

application/pdf ( ZARZADZENIE.pdf 3,6,0 kB )

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-06
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-01
Data ostatniej zmiany:
2020-07-01
Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-17
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17
Ikona statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 05 kwietnia 2019 roku
na realizację zadania publicznego w zakresie:

  1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych
z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno-edukacyjno-sportowym

w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:

Lp.

NAZWA PODMIOTU

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Nidzie

 

14.000,00 zł

RAZEM:

14.000,00 zł

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-08
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Ikona statystyk

Wyniki otwarty konkurs ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-04-11
Data publikacji:
2019-04-11
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Ikona statystyk

Wyniki otwarty konkurs ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego gminy Morawica z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.


Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:
 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-08
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08
Ikona statystyk

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05

OTWARTY KONKURS OFERT 2019

Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych gminy Morawica.

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-28
Data publikacji:
2019-02-28
Data ostatniej zmiany:
2019-04-05
Ikona statystyk

Wyniki otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 22 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych w zakresie:

  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno-edukacyjno-sportowym w formie powierzenia lub wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:

Lp.

NAZWA PODMIOTU

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA DOTACJI

 

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Brzezinach

16.000,00

 

2.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Dębska Wola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dębskiej Woli

14.000,00

 

3.

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Nidzie

10.000,00

 

4.

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Woli Morawickiej

14.500,00

 

5.

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chmielowicach

14.000,00

 

6.

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Lisowie

14.000,00

 

7.

Fundacja Możesz Więcej

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Morawicy

10.000,00

 

 

8.

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Radomicach

15.000,00

 

                                                                                                     RAZEM:               107.500,00

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-04-03
Data publikacji:
2018-04-03
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-02-22
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-19 15:17:41, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)