Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Dyminy - Granice

Ikona statystyk

Dyminy Granice – wieś jest częścią Dymin należących do miasta Kielce. O powstaniu tej miejscowości traktuje legenda o zbóju Dyminie, żyjącym w okresie rozbicia dzielnicowego Polski. Ów zbój zwał się Dyminą, bo śmierdział dymem. Mieszkał w kurnej chacie, a dla zatarcia śladów swej bandyckiej działalności puszczał z dymem wszystkie obrabowane gospodarstwa. Zbój Dymina, to postać baśniowa nie mająca wzmianki w materiałach źródłowych.

Miejscowość Dyminy Granice graniczy bezpośrednio z miastem Kielce i leży w odległości 12 km na wschód od Chęcin. We wsi Dyminy Granice urodził się obecny dzisiaj biskup kielecki – Marian Florczyk. W 2000 r. mieszkańcy dwóch dzielnic Kielc: Sukowa i Dymin złożyli wniosek do Urzędu Gminy w Morawicy o odłączeniu obu rejonów i przyłączeniu ich do Gminy Morawica.

Wieś ta w 1845 r. nie miała folwarku. Z budynków rządowych znajdowała się tu murowana karczma zajezdna kryta gontem. Dyminy w 1845 r liczyły 91 gospodarstw pańszczyźnianych, dwa gospodarstwa czynszowników. Sześć placów było pustych. We wsi istniała też gromadzka kaplica, drewniana kryta gontem. Ok. 60% gospodarstw posiadało wszystkie podstawowe budynki w zagrodzie – niemal wyłącznie były to zagrody o budynkach wolno stojących. Około 23% zagród posiadało chałupę i stodołę, a 13% - tylko chałupę. 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Kolegium Redakcyjne
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
2005-01-05
Data publikacji:
2005-01-05
Data ostatniej zmiany:
2011-11-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)