Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 sierpnia 2001 r. Organizacja powstała w celu merytorycznego sprawowania opieki nad orkiestrą dętą. Stowarzyszenie utrzymuje się z własnych składek członkowskich. Prezesem jego jest Zofia Kruk. Zarząd stowarzyszenia tworzy 5 osób: Zofia Kruk - prezes, Renata Strójwąs - wiceprezes, Barbara Popart - sekretarz, Marianna Parlicka - Słowik - członek, Tadeusz Koster - członek.
Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa.

Stowarzyszenie aktywnie współuczestniczy w życiu kulturalnym gminy Morawica i regionu świętokrzyskiego. Kilkakrotnie brało udział w otwartych konkursach ofert i otrzymywało dotacje na zorganizowanie warsztatów muzycznych nad morzem dla członków orkiestry. Stowarzyszenie odpowiada także za gospodarkę finansową orkiestry, stara się pozyskiwać nowe środki finansowe na jej działalność.

Siedzibą stowarzyszenia jest Morawica. Cele jego działalności to:

 • krzewienie kultury regionu morawickiego,
 • rozwijanie zdolności muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Morawicy,
 • uświetnienie uroczystości gminnych i pozagminnych,
 • promowanie gminy Morawica,
 • propagowanie kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.

   

Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez:

 • organizację imprez z udziałem orkiestry dętej,
 • czuwanie nad działalnością orkiestry dętej,
 • przygotowywanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 • promowanie młodych talentów,
 • zachęcanie młodych ludzi do rozszerzania własnych zainteresowań muzycznych,
 • współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Morawickiej i innymi ośrodkami kultury w regionie świętokrzyskim.

   

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-03-10
Data ostatniej zmiany:
2010-03-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-12 15:22:40, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)