Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na: Dostawę i  montaż tabliczek z  nazwami ulic z herbem Miasta i Gminy Morawica ( według  załączonej listy dla  miejscowości: Radomice I , Radomice II, Kuby  Młyny, Wola  Morawicka ) oraz  elementy  progu  zwalniającego U-16.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-23
Data publikacji:
2017-11-23
Data ostatniej zmiany:
2017-11-24
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morawica (Faza I) oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morawica (Faza II). 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-23
Data ostatniej zmiany:
2017-11-23
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zdania: Budowa przepustu na  ulicy Pogodnej w miejscowości  Bilcza

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-23
Data publikacji:
2017-11-23
Data ostatniej zmiany:
2017-11-23
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę  ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Data ostatniej zmiany:
2017-11-22
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica pierwszych pisemnych przetargów nieograniczonych (ofertowych) na sprzedaż będących własnością Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowych niezabudowanych, to jest:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 393/9 o pow. 0,0700 ha (księga wieczysta: KI1L/00024278/0), położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 146/3 o pow. 0,0905 ha (księga wieczysta KI1L/00105130/3), położonej w obrębie geodezyjnym Radomice na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej wraz z ustanowieniem na tej nieruchomości na rzecz Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem na działce nr 146/3 urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – w celu korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-11-20
Data publikacji:
2017-11-20
Data ostatniej zmiany:
2017-11-20
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na sprzedaż będącej własnością Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 4/42 o pow. 2,2190 ha (księga wieczysta: KI1L/00037508/6), położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-11-17
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-16
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida Gmina Morawica - budowa boiska w Lisowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Budowa boisk sportowych w miejscowosci Lisów i Nida Gmina Morawica - budowa boiska w Nidzie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Zagospodarowanie zbiorników przy ul. Okrężnej w Chmielowicach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-03
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-03
Zbieranie statystyk

Unieważnienie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę szkoły w Woli Morawickiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-03
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-03
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-03
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-03
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Udzielenie i obsługa kredytu  długoterminowego z  karencją w spłacie rat,  na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy"  w kwocie 3.000.000,00 zł

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Januszek
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-11-02
Data publikacji:
2017-11-02
Data ostatniej zmiany:
2017-11-02
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę Zespołu Szkół w Bilczy - Budowa żłobka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-30
Data publikacji:
2017-10-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-25
Data publikacji:
2017-10-25
Data ostatniej zmiany:
2017-10-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-24 09:03:34, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)