Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Przebudowa ul. Ceramicznej w Chałupkach

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 529426-N-2019

Data ogłoszenia: 25.03.2019 r.

Termin składania ofert: 15.04.2019r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-03-25
Data publikacji:
2019-03-25
Data ostatniej zmiany:
2019-03-25
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu: Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-03-22
Data publikacji:
2019-03-22
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Budowa wodociągu w Dębskiej Woli - przejście pod torami"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-22
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Obicach - przejście pod torami"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-22
Data ostatniej zmiany:
2019-03-22
Zbieranie statystyk

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn.

„Instalacje odnawialnych źródeł energii dla  mieszkańców Miasta i  Gminy Morawica

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 528314-N-2019

Data ogłoszenia: 21.03.2019 r.

Termin składania ofert: 29.03.2019r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2019-03-21
Data publikacji:
2019-03-21
Data ostatniej zmiany:
2019-03-21
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dla projektu pn. Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-03-14
Data publikacji:
2019-03-14
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 12 marca 2019 r. do 02 kwietnia 2019 r. włącznie   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych (księga wieczysta KI1L/00037508/6), położonych w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych :

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/54 o pow. 0,2000 ha

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/55 o pow. 0,3000 ha

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/56 o pow. 0,2000 ha

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/57 o pow. 0,3000 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) Informuje o wywieszeniu w dniach od 12 marca 2019 r. do 02 kwietnia 2019 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,0000 ha (księga wieczysta KI1L/00037508/6), oznaczonej jako działki nr 4/50  o pow. 1,0000 ha, nr 4/51 o pow. 1,0000 ha i nr 4/52 o pow. 1,0000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych  w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 19 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,2332 ha, oznaczonej jako działki nr 35/59 o pow. 0,0153 ha, nr 35/61 o pow. 0,0869 ha, nr 35/62 o pow. 0,0512 ha, nr 35/66 o pow. 0,0663 ha i nr 35/80 o pow. 0,0135 ha (księga wieczysta KI1L/00053808/7), położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu :

- na działkach nr 35/59, nr 35/61, nr 35/62, nr 35/80 i nr 35/66 w związku z usytuowaniem na tych działkach sieci kanalizacyjnej

- na działkach nr 35/61 i nr 35/62 w związku z usytuowaniem na tych działkach sieci wodociągowej oraz  zobowiązania się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu, do właściwego utrzymania na bieżąco w dobrym stanie rowu na w/w nieruchomości, w celu zapewnienia swobodnego przepływu wody.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-19
Data publikacji:
2019-02-19
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na  Dostawę i  montaż czterech  sztuk  wiat  przystankowych na terenie  Miasta i Gminy  Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-02-11
Data publikacji:
2019-02-11
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11
Zbieranie statystyk

Dostawa i  montaż czterech  sztuk  wiat  przystankowych na terenie  Miasta i Gminy  Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-02-05
Data publikacji:
2019-02-05
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach:

Dostawa z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-28
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: Dostawa z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-12-17
Data publikacji:
2018-12-17
Data ostatniej zmiany:
2018-12-17
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-12-12
Data publikacji:
2018-12-12
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-25 14:35:11, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)