Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Zestawienie ofert dla zadania: ,,Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Gminy Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-10-18
Data publikacji:
2018-10-18
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18
Zbieranie statystyk

Informacja o unieważnieniu postepowania na: Dostawę z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-10-16
Data publikacji:
2018-10-16
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16
Zbieranie statystyk

„Udzielenie i obsługa kredytu  długoterminowego   z  karencją w spłacie rat, w kwocie 3.450.000,00 zł  na realizację zadań inwestycyjnych p.n.
1.„Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy” – 2.200.000,00 zł
2. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy” – 1.250.000,00 zł”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Januszek
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-10-11
Data publikacji:
2018-10-11
Data ostatniej zmiany:
2018-10-17
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-10-11
Data publikacji:
2018-10-11
Data ostatniej zmiany:
2018-10-11
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyniku drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniach 26-27 września 2018 r. na sprzedaż stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 613/183 o pow. 0,8756 ha i nr 613/178 o pow. 0,2599 ha, sprzedawanych łącznie, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka wraz z ustanowieniem na działce nr 613/183 na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem na tej działce sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-08
Data ostatniej zmiany:
2018-10-08
Zbieranie statystyk

ZESTAWIENIE OFERT

WYŁAPYWANIE PZREJĘCIE I ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM PSOM Z TERENU MIASTA I GMINY MORAWICA

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-10-04
Data publikacji:
2018-10-04
Data ostatniej zmiany:
2018-10-04
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASTA i GMINY MORAWICA o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 613/203 o pow.0,5004 ha , położonej w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka, gmina Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie (księga wieczysta: KI1L/00104432/3) wraz z ustanowieniem na tej nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem na działce sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W/wym. nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem przetargu położona jest na terenach usług komercyjnych (4904 m2) i w niewielkiej części (100 m2) na terenach rolniczych.  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Data ostatniej zmiany:
2018-10-02
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Morawica  oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych  w kraju i zagranicą:  OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i   pasażerów, ubezpieczenie Assistance oraz Zielona Karta.ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Morawica  oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych  w kraju i zagranicą:  OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i   pasażerów, ubezpieczenie Assistance oraz Zielona Karta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Data ostatniej zmiany:
2018-10-02
Zbieranie statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania: Przebudowa ulicy Ściegiennego i Wspólnej w Brzezinach - etap II

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28
Zbieranie statystyk

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-09-25
Data publikacji:
2018-09-25
Data ostatniej zmiany:
2018-09-25
Zbieranie statystyk

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Morawica  oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych  w kraju i zagranicą:  OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i   pasażerów, ubezpieczenie Assistance oraz Zielona Karta.ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Morawica  oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych  w kraju i zagranicą:  OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i   pasażerów, ubezpieczenie Assistance oraz Zielona Karta.

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 620413-N-2018

Data ogłoszenia: 21.09.2018 r.

Termin składania ofert: 01.10.2018r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie oferta dla zadania: Dostawa z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-09-20
Data publikacji:
2018-09-20
Data ostatniej zmiany:
2018-09-20
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach:

Przebudowa ul. Glinianej w Lisowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-09-25
Data publikacji:
2018-09-20
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASTA i GMINY MORAWICA o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,0001 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, gmina Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:  nr 4/34 o pow. 1,0000 ha, nr 4/35 o pow. 1,0000 ha i nr 4/36 o pow. 1,0001 ha. W/wym. nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem przetargu położona jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-09-14
Data publikacji:
2018-09-14
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 11:14:19, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)