Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 7 szt. tablic informacyjnych dla projektu: Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-06-20
Data publikacji:
2018-06-20
Data ostatniej zmiany:
2018-06-20
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-06-20
Data publikacji:
2018-06-20
Data ostatniej zmiany:
2018-06-20
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach w przeprowadzonym postępowaniu: "Miasto i Gmina Morawica. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2018-06-14
Data publikacji:
2018-06-14
Data ostatniej zmiany:
2018-06-14
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach w przeprowadzonym postępowaniu: "Miasto i Gmina Morawica. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r."

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-06-13
Data publikacji:
2018-06-13
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa medycznego oraz ratownictwa drogowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Bielawska Małgorzata
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-08
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08
Zbieranie statystyk

                                           Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 – z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 08 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 613/203 o pow. 0,5004 ha (księga wieczysta KI1L/00104432/3), położonej w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka na terenach usług komercyjnych i w niewielkiej części (507 m2) na terenach rolniczych – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem na tej działce sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-06-08
Data publikacji:
2018-06-08
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08
Zbieranie statystyk

Informacja o unieważnieniu potepowania na: Budowę dróg w Bilczy - ul. Koralowa, Kryształowa i Brylantowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-06-07
Data publikacji:
2018-06-07
Data ostatniej zmiany:
2018-06-07
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zetawienie ofert w przetargu na: Modernizację sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni scieków w Gminie Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-06-07
Data publikacji:
2018-06-07
Data ostatniej zmiany:
2018-06-07
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: „Rozbudowę budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-05-30
Data publikacji:
2018-05-30
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 21 maja 2018 r. na sprzedaż stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 613/183 o pow. 0,8756 ha i nr 613/178 o pow. 0,2599 ha, sprzedawanych łącznie, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka wraz z ustanowieniem na działce nr 613/183 na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem na tej działce sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-05-30
Data publikacji:
2018-05-30
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30
Zbieranie statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania na: Dostawę z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-05-30
Data publikacji:
2018-05-30
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30
Zbieranie statystyk

Przebudowa ul. Ściegiennego w Morawicy”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-05-28
Data publikacji:
2018-05-28
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29
Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Floriańskiej w miejscowości Brudzów, gmina Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-05-28
Data publikacji:
2018-05-28
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na:

Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa medycznego oraz ratownictwa drogowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-20 14:40:22, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)