Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Przebudowa ul. Błękitnej w miejscowości Brzeziny

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  615089-N-2020

Data ogłoszenia: 24.11.2020 r.

Termin składania ofert: 09.11.2020r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, BOK

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Grzegorz Gawlik
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-24
Data publikacji:
2020-11-24
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24
Zbieranie statystyk

Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Drochów Dolny

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  615055-N-2020

Data ogłoszenia: 24.11.2020 r.

Termin składania ofert: 09.11.2020r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, BOK

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Grzegorz Gawlik
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-24
Data publikacji:
2020-11-24
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24
Zbieranie statystyk

Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Chmielowice

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  614669-N-2020

Data ogłoszenia: 24.11.2020 r.

Termin składania ofert: 09.11.2020r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, BOK

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Grzegorz Gawlik
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-24
Data publikacji:
2020-11-24
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 informuje o wywieszeniu w dniach od 20 listopada do 10 grudnia 2020 r. włącznie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl:

1. wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica,  położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, oznaczonej działką nr 4/43 o pow. 0,9442 ha na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (tereny przemysłowe) i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomiczne Starachowice S.A. – podstrefa Morawica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego).

2. wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 204 o pow. 300m2, położonej w Obicach, stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, zabudowanej Stacją Bazową (masztem telefonii komórkowej – przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dla T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-11-20
Data publikacji:
2020-11-20
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20
Zbieranie statystyk

INFORMACJA  O  WYNIKU  PIERWSZEGO  PISEMNEGO  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  43/20 o pow. 0,0990 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach przeznaczonych pod tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-11-17
Data publikacji:
2020-11-17
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 10.11.2020 r do 01.12. 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica www.morawica.pl oraz www.morawica.eobip.plwłącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, oznaczonej działką ewidencyjną nr 214/3 o pow. 0,0627 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej wraz
z ustanowieniem na zbywanej nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu, w związku z usytuowaniem na tej działce sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji pok. 6 oraz pod nr. tel. 41 3114 691 w. 114

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Karolina Stolat
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-10
Data publikacji:
2020-11-10
Data ostatniej zmiany:
2020-11-10
Zbieranie statystyk

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ne 720/6 o pow. 0,0224 ha połozonej w obrębie geodezyjnym Bilcza na terenach przeznaczonych na usługi komercyjne.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Karolina Stolat
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-09
Data publikacji:
2020-11-09
Data ostatniej zmiany:
2020-11-09
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 

„Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-05
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05
Zbieranie statystyk

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/32 o pow. 0,4000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-29
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27
Zbieranie statystyk

Zaproszenie do rokowań na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ STAR 244-005

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2020-10-21
Data publikacji:
2020-10-21
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21
Zbieranie statystyk

Przetarg na:

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  598460-N-2020

Data ogłoszenia: 16.10.2020 r.

Termin składania ofert: 27.10.2020r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta.

Zakup pojazdu dofinansowany jest ze środków PFRON.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-16
Data ostatniej zmiany:
2020-10-23
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego w postepowaniu pn.

"Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica"

Zamawiający niniejszym informuje o zakończeniu dialogu technicznego dot. w/w zamówienia. Z przeprowadzonego postępowania Zamawiający sporzadził protokół, który został załączony do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-10-14
Data publikacji:
2020-10-14
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 9 do 30 października 2020 r. włącznie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica,  położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej działką nr 43/38 o pow. 0,1284 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-09
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu pisemnym nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/20 o pow. 0,0990 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-09
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-24 15:38:04, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)