Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Przetarg pn. "Świadczenie usług edukacyjnych w 5 świetlicach środowiskowych w okresie 2024-2025"

Ikona statystyk

Przetarg pn. "Świadczenie usług edukacyjnych w 5 świetlicach środowiskowych w okresie 2024-2025"

w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00282015/01

Data ogłoszenia: 11.04.2024 r.

Termin składania ofert: 19.04.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 19.04.2024 r. godz. 13:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c401b5b-f7f7-11ee-b016-82aaee56c84c

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Patrycja Nowak
Informację wprowadził:
Patrycja Nowak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

Informacja dla wykonawców - KOREKTA, dotyczy: zapytania ofertowego dla usługi "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2024r."

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-11
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

Informacja dla wykonawców - dotyczy: zapytania ofertowego dla usługi "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2024r."

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-10
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10

„Świadczenie usługi cateringu — przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku."

Ikona statystyk

,,Świadczenie usługi cateringu - przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku." 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00271554/01

Data ogłoszenia: 04.04.2024 r.

Termin składania ofert: 12.04.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 12.04.2024 r. godz. 13:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c674f6f-f272-11ee-b016-82aaee56c84c

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Patrycja Nowak
Informację wprowadził:
Patrycja Nowak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-04
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04

„Informacja o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bilczy, na terenach usług komercyjnych, oznaczonej działką nr 157 o pow. 0,1000 ha – zabudowanej wolnostojącym parterowym budynkiem o funkcji użytkowej, bez podpiwniczenia o łącznej pow. użytkowej 98,20 m2”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-04
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04

Zapytanie ofertowe „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2024 r. ”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-04-02
Data ostatniej zmiany:
2024-04-02

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu EFS+

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!!!

Oferty należy złożyć do dnia 05.04.2024 r. (piątek) do godz. 12:00.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: p.nowak@morawica.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 szklarni do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu EFS+

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 5 szklarni do świetlic środowiskowych na terenie gminy Morawica w ramach projektu: „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

Termin składania ofert: 03.04.2024 r. (środa) do godz. 12:00.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: p.nowak@morawica.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-26
Data publikacji:
2024-03-26
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05

„Świadczenie usługi cateringu — przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku."

Ikona statystyk

,,Świadczenie usługi cateringu - przygotowanie i dostarczenie całodniowego wyżywienia dla 20 Mieszkańców Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie w okresie od 3 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku." 

 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00250166/01

Data ogłoszenia: 19.03.2024 r.

Termin składania ofert: 28.03.2024 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 28.03.2024 r. godz. 13:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bf4739b-e5cd-11ee-a01e-f641a8763d5f

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-03-19
Data publikacji:
2024-03-19
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 19 marca 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu przeznaczonych do oddania w dzierżawę dla Mateusza Osmana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Razem lepiej” w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących części działek: nr 900/47 o pow. 2,42 m2 w Bilczy, nr 548/4 o pow. 2,42 m2  w Morawicy, nr 617/7 o pow. 1,21 m2 w Radomicach, nr 92/3 o pow. 2,42 m2 w Brudzowie,  nr 224/174 o pow. 2,42 m2 w Bilczy – pod ustawienie pojemników na odzież używaną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 306 75 14

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-19
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19

Informacje o wynikach pierwszych przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bieleckich Młynach

Ikona statystyk

„Informacje o wynikach pierwszych przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bieleckich Młynach, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej działkami nr 43/24 o pow. 0,1374 ha, nr 43/25 o pow. 0,1375 ha, nr 43/27 o pow. 0,1253 ha”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-03-15
Data ostatniej zmiany:
2024-03-15
Ikona statystyk

,,Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań polegających na przebudowie/budowie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Morawica

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225626/01

Data ogłoszenia: 29.02.2024r.

Termin składania ofert: 08.03.2024r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 08.03.2024r. godz. 11:00

Pełna treść zamówienia została opublikowana na portalu e-Zamówienia pod adresem:

http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0f909a2-d62c-11ee-8305-7e4937eb936d

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-02-29
Data publikacji:
2024-02-29
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Bilcza, stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, zabudowanej budynkiem wolnostojącym o pow. 98,2 m2, oznaczonej jako działka nr 157 o pow. 0,1000 ha.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-02-22
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. ,,Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica" 

Termin składania ofert: 23.02.2024 r. piątek do godz. 10:00.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2024-02-14
Data publikacji:
2024-02-14
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 8 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazów niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica:

  1. nieruchomości gruntowej położonej w Brudzowie o pow. 0,3000 ha stanowiącej działkę nr 240 wraz z pomieszczeniami świetlicy wiejskiej o łącznej pow. 112 m2 zlokalizowanymi w budynku remizy strażackiej w Brudzowie – z przeznaczeniem do oddania w użyczenie na okres 3 lat dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Brudzowie – na działalność statutową oraz inną działalność prowadzoną przez KGiGW w Brudzowie.
  2. pomieszczeń o łącznej pow. 143,60 m2 w rozbudowanej części remizy strażackiej położonej w Brudzowie na działce nr 241 – z przeznaczeniem do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie - na realizację działań statutowych oraz inną działalność prowadzoną przez OSP w Brudzowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 306 75 14

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2024-02-08
Data publikacji:
2024-02-08
Data ostatniej zmiany:
2024-02-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-11 17:30:03, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)