Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Świadczenie usług w  zakresie przewozów autobusowych o  charakterze użyteczności publicznej  na terenie Gminy  Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-09-18
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-09-12
Data publikacji:
2019-09-12
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-09-11
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11
Zbieranie statystyk
Ogłoszenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na sprzedaż będącej własnością Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,0000 ha, oznaczonej jako działki nr 4/50 o pow. 1,0000 ha, nr 4/51 o pow. 1,0000 ha i nr 4/52 o pow. 1,0000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej - włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paulina Tworek (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-09-10
Data publikacji:
2019-09-10
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dla zadania pn.: Rewitalizacja zbiornika wodnego w Dębskiej Woli"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-06
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06
Zbieranie statystyk
Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 3,0000 ha, oznaczonej jako działki nr 4/50, 4/51 i 4/52, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny (terenach przemysłowych) włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-09-03
Data publikacji:
2019-09-03
Data ostatniej zmiany:
2019-09-03
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 6.045.000 zł

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Januszek
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-09-02
Data publikacji:
2019-09-02
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-27
Data publikacji:
2019-08-27
Data ostatniej zmiany:
2019-08-27
Zbieranie statystyk

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

"Udzielenie i obsługa  długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 6.045.000,00 zł"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-27
Zbieranie statystyk

Zestawienie zbiorcze ofert do przetargu : „Dowóz uczniów  niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22
Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia do SIWZ w postepowaniu przetargowym pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19
Zbieranie statystyk

ZMIANA SIWZ!!!  - dotyczy zmiany terminu składania ofert

UWAGA!!! Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno wychowawczych”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19

Wyjaśnienia do SIWZ

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia do SIWZ w postepowaniu przetargowym pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty: Miasto i Gmina Morawica. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020 numer sprawy ITB.271.3.2019.EW

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13

Miasto i Gmina Morawica: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019-2020 do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zbieranie statystyk

Miasto i Gmina Morawica: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019-2020 do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Walkowicz-Nowacka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-08-12
Data publikacji:
2019-08-12
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-18 12:07:5, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)