Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Świadczenie usług ubezpieczenia na majątek, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Morawica oraz ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gminę Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Marcin Dziewięcki
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-09-22
Data publikacji:
2017-09-22
Data ostatniej zmiany:
2017-09-22
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę Zespołu Szkół w Bilczy - Budowa żłobka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-09-20
Data publikacji:
2017-09-20
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20
Zbieranie statystyk

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Budowę szkoły w Woli Morawickiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2017-09-20
Data publikacji:
2017-09-20
Data ostatniej zmiany:
2017-09-20
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Budowa sceny w parku w Morawicy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-18
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert złozonych w przetargu nieograniczonym na: Budowę szkoły w Woli Morawickiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2017-09-15
Data publikacji:
2017-09-15
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15
Zbieranie statystyk

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemności min 1000l dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomicach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Data ostatniej zmiany:
2017-09-22
Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ  MIASTA i GMINY MORAWICA nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 4/32 o pow. 0,4000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny (terenach przemysłowych) włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Morawica  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-09-13
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-09-13
Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ  MIASTA i GMINY MORAWICA nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 4/33 o pow. 0,2000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny (terenach przemysłowych) włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Morawica  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-09-13
Data publikacji:
2017-09-13
Data ostatniej zmiany:
2017-09-13
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Agronomówki w Dębskiej Woli"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2017-09-11
Data publikacji:
2017-09-11
Data ostatniej zmiany:
2017-09-11
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: "Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego gminnego stadionu sportowego w Brzezinach"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2017-09-11
Data publikacji:
2017-09-11
Data ostatniej zmiany:
2017-09-11
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: "Rozbudowa świetlicy w Brudzowie"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2017-09-11
Data publikacji:
2017-09-11
Data ostatniej zmiany:
2017-09-11
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie fert w przetargu niegranicznym na : Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Morawica - część V

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-09-07
Data publikacji:
2017-09-07
Data ostatniej zmiany:
2017-09-07
Zbieranie statystyk

POWTÓRZONA INFORMACJA O WYNIKACH W ZWIĄZU Z WYKONANIEM WYROKU KIO 1638/17

Miasto i Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, informuje że wykonując wskazany w tytule  wyrok KIO w związku z prowadzonym postępowaniem na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r." numer postępowania: RG.271.10.2017.EW dokonano ponownej oceny złożonych oferty.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-09-07
Data publikacji:
2017-09-07
Data ostatniej zmiany:
2017-09-07
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-09-07
Data publikacji:
2017-09-07
Data ostatniej zmiany:
2017-09-07
Zbieranie statystyk

Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy – Budowa żłobka

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 583334-N-2017

Data ogłoszenia: 05.09.2017 r.

Termin składania ofert: 20.09.2017r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-22 15:40:38, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)