Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

„Koral” Sport i Rekreacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadań opisanych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23

Zapytanie ofertowe na wycenę usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na grobach i cmentarzach wojennych położonych na terenie gminy Morawica

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-06-21
Data publikacji:
2022-06-21
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21

Usługa cateringu — przygotowanie i dostawy wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-21
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ikona statystyk

dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z fizjoterapeutą

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-06-10
Data publikacji:
2022-06-10
Data ostatniej zmiany:
2022-06-10
Ikona statystyk

Informacje o wyniku pierwszych pisemnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica, położonych w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny oznaczonych działkami nr 43/36 o pow. 0,1304 ha i nr 43/41 o pow. 0,1404 ha

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-06-08
Data publikacji:
2022-06-08
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 7 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, stanowiącej działkę nr 300/2 o pow. 0,0961 ha, zabudowanej budynkiem tzw. „agronomówki” – przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dla Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy, na realizację zadań statutowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114”

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-06-07
Data publikacji:
2022-06-07
Data ostatniej zmiany:
2022-06-07
Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 03.06.2022 r. do 24.06.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości lokalowej w budynku wielorodzinnym
w Morawicy przy ul. Spacerowej 3 – lokalu mieszkalnego Nr 19 o powierzchni użytkowej
53,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 1,38 m2, udziałem we współwłasności urządzeń i części wspólnej budynku oraz udziałem wynoszącym 5519/212475 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 343/2 o pow. 1,0353 ha - przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowemu najemcy, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Geodezji pok. 6 oraz pod nr. tel. 41 3114 691 w. 114

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-06-03
Data publikacji:
2022-06-03
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03
Ikona statystyk

Informacje o wyniku pierwszych pisemnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica, położonych w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny oznaczonych działkami nr 43/34 o pow.  0,1303 ha i nr 43/35 o pow. 0,1307 ha

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-06-02
Data publikacji:
2022-06-02
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08
Ikona statystyk

,,Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie”

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00187972/01

Data ogłoszenia: 01.06.2022 r.

Termin składania ofert: 09.06.2022r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.06.2022r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-06-01
Data publikacji:
2022-06-01
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09
Ikona statystyk

,,Zakup, dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego do placów zabaw na terenie Gminy Morawica”

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179350/01

Data ogłoszenia: 26.05.2022 r.

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert!!

Termin składania ofert: 03.06.2022r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 03.06.2022r. godz. 13:00

UWAGA!! W dniu 30.05.2022 r. zmienie uległ załącznik nr 9! W dniu 31.05.2022 r. zmianie uległ załącznik nr 1!

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-05-26
Data publikacji:
2022-05-26
Data ostatniej zmiany:
2022-06-03
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 20 maja do 10 czerwca 2022 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, oznaczonej działką nr 4/70 o pow. 0,0232 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) oraz częściowo w terenach drogi głównej (wojewódzkiej), włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.  – Podstrefa Morawica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki nr 4/17 w Dębskiej Woli, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-05-20
Data publikacji:
2022-05-20
Data ostatniej zmiany:
2022-05-20

Konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia (II grupa)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-05-18
Data publikacji:
2022-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18

Konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia (I grupa)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18

Konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2006 przeciw meningokokom(I grupa)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-18
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 09:36:37, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)