Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty dla zadania: Przebudowa drogi Zbrza - Nowa Wieś

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-05-04
Data publikacji:
2021-05-04
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04
Ikona statystyk

„Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. informuje o wywieszeniu w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica,  położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej działką nr 43/37 o pow. 0,1300 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114”

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-04-27
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27
Ikona statystyk

„Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 – z późn. zm..), informuje o wywieszeniu w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta i Gminy Morawica o powierzchni 509 m2 stanowiącej część działki nr 314, położonej w obrębie geodezyjnym Lisów, zabudowanej budynkiem sklepu spożywczo-przemysłowego o pow. 81,69 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat  r. dla Małgorzaty Banasik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Sklep Spożywczo-Przemysłowy” w Lisowie pod adresem ul. Szkolna 4 . Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114.”

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-27
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27
Ikona statystyk

Informacja o uniważnieniu postępowania na zadania nr 6, 8, 10, 11, 13 i 15  w przetargu na:  „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań polegających na przebudowie/budowie dróg gminnych oraz powiatowych położonych na terenie Gminy Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-04-23
Data publikacji:
2021-04-23
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23
Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań polegających na przebudowie/budowie dróg gminnych oraz powiatowych  położonych na terenie Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26
Ikona statystyk

Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań polegających na przebudowie/budowie dróg gminnych oraz powiatowych połozonych na terenie Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Grzegorz Gawlik
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ikona statystyk

na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  43/38 o pow. 0,1284 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-03-24
Data publikacji:
2021-03-24
Data ostatniej zmiany:
2021-03-24
Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Przebudowa ul. Podmiejskiej w miejscowości  Bilcza

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2021-03-22
Data publikacji:
2021-03-22
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ikona statystyk

INFORMACJA  O  WYNIKU  PIERWSZEGO  PISEMNEGO  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  4/43 o pow. 0,9442 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny (terenach przemysłowych) i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej – włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-03-11
Data publikacji:
2021-03-11
Data ostatniej zmiany:
2021-03-11
Ikona statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszych pisemnych przetargach nieograniczonych (ofertowych) na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,0001 ha, stanowiącej działki nr 4/35 o pow. 1,0000 ha, nr 4/36 o pow. 1,0001 ha, nr 4/50 o pow. 1,0000 ha,

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej działkę nr 4/51 o pow. 1,0000 ha,

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej działkę nr 4/52 o pow. 1,0000 ha
(księga wieczysta KI1L/00037508/6), położonych w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) i w części stanowiących pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej – włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-03-09
Data ostatniej zmiany:
2021-03-09
Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Modernizacja oswietlenia ulicznego w Gmine Morawica - etap II

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2021-03-03
Data publikacji:
2021-03-03
Data ostatniej zmiany:
2021-03-03
Ikona statystyk

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na:  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22
Ikona statystyk

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty na: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 13:13:31, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)