Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-12-12
Data publikacji:
2018-12-12
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12
Zbieranie statystyk

Informacje o wyborze oferty na sprzedaż samochodu OPEL ASTRA.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-12-07
Data publikacji:
2018-12-07
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2018 r. na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,0001 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4/34 o pow. 1,0000 ha, nr 4/35 o pow. 1,0000 ha i nr 4/36 o pow. 1,0001 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach:

„Udzielenie i obsługa kredytu  długoterminowego   z  karencją w spłacie rat, w kwocie 3.450.000,00 zł  na realizację zadań inwestycyjnych p.n.

1.            „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy” – 2.200.000,00 zł

2.            „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy” – 1.250.000,00 zł”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2018 r. na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 613/203 o pow. 0,5004 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka wraz z ustanowieniem na tej działce na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-26
Data publikacji:
2018-11-26
Data ostatniej zmiany:
2018-11-26
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy informuje, że posiada do sprzedaży pojazd marki OPEL ASTRA.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-23
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty na: wykonanie, dostawę i montaż  Ławki Niepodległości w ramach konkursu ,,Ławka Niepodległości dla samorządów” związanego z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2018-11-16
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16
Zbieranie statystyk

Dostawa z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach:

Dostawa samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-11-13
Data ostatniej zmiany:
2018-11-13
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż Ławki Niepodległości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Data ostatniej zmiany:
2018-11-06
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert: Dostawa samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-10-31
Data publikacji:
2018-10-31
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31
Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKACH

WYŁAPYWANIE PRZEJĘCIE I ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM Z TERENU MIASTA I GMINY MORAWICA

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-10-30
Data publikacji:
2018-10-30
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta i Gminy Morawica  oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych  w kraju i zagranicą:  OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i   pasażerów, ubezpieczenie Assistance oraz Zielona Karta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-10-24
Data publikacji:
2018-10-24
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24
Zbieranie statystyk

Dostawa samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej

Numer ogłoszenia: 639994-N-2018

Data ogłoszenia: 23 października 2018 r.

Termin składania ofert: 31 października 2018 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, Biuro Obsługi Klienta, parter

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-10-23
Data publikacji:
2018-10-23
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 15:32:35, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)