Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-05-28
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 29 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej (księga wieczysta KI1L/00107493/9), oznaczonej jako działka nr 531/1  o pow. 0,0137 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej – budowy kontenerowej stacji transformatorowej.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-05-27
Data publikacji:
2020-05-27
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27
Zbieranie statystyk

Informacja o wyniku drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr  4/34 o pow. 1,0000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-22
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ-STAR model 244-005

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert  dla zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica – Budowa ul. Wspólnej w Morawicy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21
Zbieranie statystyk

„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.  (12 m-cy)”

UWAGA!!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Włodarska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2020-05-15
Data publikacji:
2020-05-15
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.05.2020 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z terenu gminy Morawica oznaczonej numerem ewidencyjnym 202 o pow. 0,5300 ha, obręb Zbrza.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-14
Data ostatniej zmiany:
2020-05-14
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na sprzedaż będącej własnością Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej  oznaczonej jako działka nr 4/34 o pow. 1,0000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej - włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Data ostatniej zmiany:
2020-03-05
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze oferty dla zadania: Budowa żłobka w Morawicy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-03-02
Data publikacji:
2020-03-02
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02
Zbieranie statystyk

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr  74/10 o pow. 0,1049 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach usług komercyjnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-02-28
Data publikacji:
2020-02-28
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28
Zbieranie statystyk

Informacja z przebiegu postępowania - Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Renault S-130.9

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-27
Data ostatniej zmiany:
2020-02-27
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na "Wyłapywanie, przejęcie i zapewienie kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-20
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: Budowa żłobka w Morawicy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-02-20
Data publikacji:
2020-02-20
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-28 14:54:45, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)