Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Produkcji mat stajennych z regranulatu gumowego oraz zbieraniu i przetważaniu zużytych instalacji elektrycznych" realizoweanego na działce o nr. ewid. 837/163 obręb 0010 Dyminy, gm. Morawica".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-12-29
Data ostatniej zmiany:
2021-12-29
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Morawica 1" realizowanego na działkach nr ewid. 1/13, 1/14 w obrębie Dębska Wola, gm. Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
2021-12-28
Data publikacji:
2021-12-28
Data ostatniej zmiany:
2021-12-28
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny, gmina Morawica” realizowanego na działce nr ewid. 1163.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-18
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr. ewid. 4/42 obręb 0007 Dębska Wola, gm. Morawica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-15
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15
Ikona statystyk

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica nr 7/2021 z dnia 15.11.2021r. zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr. ewid. 4/42 obręb 0007 Dębska Wola, gm. Morawica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-15
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15
Ikona statystyk

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją z dnia 13.06.2019 r. znak: KR.RUZ.4211.274.2018.DP

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
2021-11-15
Data publikacji:
2021-11-15
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-09
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09
Ikona statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (dotyczy postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów")

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
2021-11-05
Data publikacji:
2021-11-05
Data ostatniej zmiany:
2021-11-05
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Morawica 1" realizowanego na działkach nr ewid. 1/13, 1/14 w obrębie Dębska Wola, gm. Morawica".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
2021-10-25
Data publikacji:
2021-10-25
Data ostatniej zmiany:
2021-10-25
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu zużytych ciężarków do wyważania kół, realizowanego na działce nr ewid. 1395 w obrębie Brzeziny, gmina Morawica”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-18
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie rozlewni gazu o dodatkowy zbiornik o poj. 50 m3” realizowanego na działkach nr ewid. 244/38 i 244/25 w obrębie Bilcza, gmina Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-01
Data ostatniej zmiany:
2021-10-01
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania zmiany  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr. ewid. 4/42 obręb 0007 Dębska Wola, gm. Morawica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie".   

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
2021-09-28
Data publikacji:
2021-09-28
Data ostatniej zmiany:
2021-09-28
Ikona statystyk

Ogłoszenie

Informuję, że   zgodnie z § 1 ust.1  Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/256/20 z dnia  4 grudnia 2020 r. w sprawie  trybu prac  nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Nr 0050.137.2021.ML z dnia  30 sierpnia 2021 r. przystąpiono  do  prac związanych  z opracowaniem projektu budżetu na  rok  2022.

Prosi  się  zatem  o składanie   w terminie    do 30.09.2021 r.  wniosków  w zakresie     planowanych  do wykonania w  2022  roku  zadań.

 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-09-21
Data publikacji:
2021-09-21
Data ostatniej zmiany:
2021-09-21
Ikona statystyk

Obwieszczenie dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji  udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie Zakładu Górniczego "Kowala"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marzena_Janik
Data wytworzenia:
2021-09-15
Data publikacji:
2021-09-15
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-19 15:17:41, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)