Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Do pobrania:

Informacja

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22
Zbieranie statystyk

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminy i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina Morawica jest organem prowadzącym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-01-31
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie na realizację programu profilaktyki zakazeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie Morawica na lata 2018-2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-01-26
Data publikacji:
2018-01-26
Data ostatniej zmiany:
2018-01-26
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Edyta Chłąd
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-25
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały Nr XXXV/400/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Miasta i Gminy Morawica na 2018 rok w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica

 – II grupa - w sołectwach:

- Bilcza,

- Bieleckie Młyny,

- Brzeziny,

- Dyminy,

- Kuby Młyny,

- Piaseczna Górka,

- Podwole.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały Nr XXXV/400/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Miasta i Gminy Morawica na 2018 rok w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2002, zameldowanej na terenie Miasta i Gminy Morawica przeciw menigokokom

– I grupa - w sołectwach:

- Brudzów,

- Chałupki,

- Chmielowice,

- Dębska Wola,

- Drochów Dolny,

- Drochów Górny,

- Kawczyn,

- Lisów,

- Łabędziów,

- Morawica,

- Nida,

- Obice,

- Radomice I,

- Radomice II,

- Wola Morawicka,

- Zaborze,

- Zbrza.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-01-10
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały Nr XXXV/400/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Miasta i Gminy Morawica na 2018 rok w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica

– I grupa -  w sołectwach:

 

- Brudzów,

- Chałupki,

- Chmielowice,

- Dębska Wola,

- Drochów Dolny,

- Drochów Górny,

- Kawczyn,

- Lisów,

- Łabędziów,

- Morawica,

- Nida,

- Obice,

- Radomice I,

- Radomice II,

- Wola Morawicka,

- Zaborze,

- Zbrza.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Na podstawie uchwały Nr XXXV/400/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Miasta i Gminy Morawica na 2018 rok w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2002, zameldowanej na terenie Miasta i Gminy Morawica przeciw menigokokom

 – II grupa - w sołectwach:

- Bilcza,

- Bieleckie Młyny,

- Brzeziny,

- Dyminy,

- Kuby Młyny,

- Piaseczna Górka,

- Podwole.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-01-10
Data publikacji:
2018-01-10
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10
Zbieranie statystyk

Wykaz kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-05
Data ostatniej zmiany:
2018-01-05
Zbieranie statystyk

Powołano Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy.

 

Na wniosek organizacji z terenu gminy Morawica, spośród przedstawicieli zgłoszonych przez Radę Miejską w Morawicy, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w dniu 05.01.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica powołał członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy w składzie:

 

dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Morawicy:

a)       Damian Woźniak

b)       Krzysztof Strąk

czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) Tomasz Domagała – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy,

b) Alicja Jamorska Kurek – przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców Piasecznej Górki „Z Górki”,

c) Marianna Litwin – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Morawicy

d) Małgorzata Zegadło – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola,

dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Morawica:

a)    Annę Kowalską – Sekretarza Miasta i Gminy Morawica

b)    Monikę Malicką – Kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji

 

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-01-05
Data publikacji:
2018-01-05
Data ostatniej zmiany:
2018-01-05
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu załączonym poniżej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.1.2018.MM z dnia 2 stycznia 2018 r.

Termin zgłoszeń do 4 stycznia 2018 r.

Miejsce zgłoszeń-Urząd Miasta i Gminy w Morawicy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Kultury Sportu i Promocji, tel. 41 3114 692 wew. 205-207

Do pobrania:

Zarządzenie

Karta zgłoszeniowa

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-01-02
Data ostatniej zmiany:
2018-01-02
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydanie decyzji nr 107/2017 znak: IR.II.7840.3.9.2017 uchylającej decyzję nr 83/2017 z dnia 28.09.2017 i orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji: ,,Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy , etap III: poszerzenie listra wody istniejącego zbiornika , rozbudowa drogi dojazdowej do skarp zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomosyu pływającego przy istniejącym molo, budowa instalacji wewnętrznej oswietlenia terenuwokół zbiornika na działkach ewid. nr 8/1 jednostka ewid. 260412_5 Morawica obszar wiejski, obr. ewid. 0013 Łabedziów oraz 394/2, 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 jednosta ewid. 260412_4 Morawica Miasto, obr. ewid. 0001 Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-11-28
Data publikacji:
2017-11-28
Data ostatniej zmiany:
2017-11-28
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ spółki: ZAKŁAD GOSPODRKI KOMUNALNEJ W MORAWICY SP. Z O.O.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica zaprasza do składania zgłoszeń na członka Rady Nadzorczej spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o.

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana do powołania: 1

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 – z późniejszymi zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 31 października 2017 r. do 21 listopada 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazów niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica : 
 

 1) -  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr  343/23 o pow. 0,1311 ha zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowym, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach usług publicznych, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Morawicy  sp. z o. o.   

 

2) - nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2 (grunt niezabudowany) stanowiącej część działki nr 331, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach usług publicznych, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres od 01 grudnia 2017 r. do 05.01.2018 r. firmie pod nazwą POTAMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   

 

3) -  nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej pow. 20,7810 ha stanowiącej działki nr 4/35, nr 4/36, nr 4/41, nr 4/43 i nr 4/44 oraz części działek nr 4/45 i nr 4/37, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, przeznaczonej do oddania w użyczenie osobie fizycznej na okres 5 lat – do użytkowania rolniczego

 

4) – nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej pow. 12,2555 ha stanowiącej działkę nr 4/34 i części działek nr 4/45 i nr 4/37, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, przeznaczonej do oddania w użyczenie osobie fizycznej na okres 5 lat – do użytkowania rolniczego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-10-31
Data publikacji:
2017-10-31
Data ostatniej zmiany:
2017-10-31
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie "Budowa drogi ul. Wichrowej i Leśnej w Zaborzu"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-10-06
Data publikacji:
2017-10-06
Data ostatniej zmiany:
2017-10-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-22 15:01:37, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)