Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Morawicy o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-18
Data ostatniej zmiany:
2017-05-18
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy informuje że, po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds Księgowości Vat i majątku gminy została wybrana Pani Anna Stachura, zam. Wola Morawicka, gm. Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-05-08
Data publikacji:
2017-05-08
Data ostatniej zmiany:
2017-05-08
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W MORAWICY o naborze na wolne stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej

Nazwa i adres jednostki:   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy,
ul. Kielecka 38, 26 – 026 Morawica

Określenie stanowiska: wychowawca świetlicy środowiskowej

Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że wybrano realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, że wybrano realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2001 przeciw meningokokom, zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-03-29
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29
Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustu P1 pod drogą gminną (ul. Wrzosową) w km 1+082,98 połączonego z planowanym rurociągiem o śr. fi 600 mm i wylotuww. rurociągu do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej DW 763 w msc. Brzeziny gm. Morawica oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi gminnej wylotem fi 600 mmdo rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej DW 763

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-03-21
Data publikacji:
2017-03-21
Data ostatniej zmiany:
2017-03-21
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o podstawowych kwotach dotacji oświatowych na 2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-28
Data ostatniej zmiany:
2017-02-28
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zamiarze udostępniania kanału technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-23
Data ostatniej zmiany:
2017-02-23
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "Budowa obwodnic w m.Radkowice i w m.Brzeziny w ciągu DW 763"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

 Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-14
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - odcinek m.Kielce - m.Brzeziny/Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-13
Data ostatniej zmiany:
2017-02-13
Zbieranie statystyk

Uchwała nr XXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Tkacz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-02-10
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2001, zameldowanej na terenie Miasta i Gminy Morawica przeciw menigokokom 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60 roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. księgowości VAT i majątku gminy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-02-08
Data publikacji:
2017-02-08
Data ostatniej zmiany:
2017-02-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 15:30:4, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)