Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nida Łaziska – Nida Lurowizna”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-01-19
Data publikacji:
2021-01-19
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Kultury, Sportu i Promocji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-18
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej Nida Łaziska-Nida Lurowizna"

Ikona statystyk

Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej Nida Łaziska-Nida Lurowizna"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-15
Ikona statystyk

Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska o zatwierdzeniu Projektów robót geologicznych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2021-01-13
Data publikacji:
2021-01-13
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie rozlewni gazu o dodatkowe 2 zbiorniki magazynowe poj. 9,2 m3, realizowanego na działce o nr. ewid. 1211/2 w obrębie Brzeziny gm. Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-13
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie rozlewni gazu o dodatkowe 2 zbiorniki magazynowe poj. 9,2 m3, realizowanego na działce o nr. ewid. 1211/2 w obrębie Brzeziny gm. Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-13
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13
Ikona statystyk

UWAGA

Bardzo prosimy stowarzyszenia działające na terenie Miasta i Gminy Morawica, których rodzaj działalności jest zbieżny z działalnością prowadzoną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Morawicy oraz Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy w terminie do 15 grudnia 2020 r. celem stworzenia wykazu takich stowarzyszeń.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@morawica.pl pl według wzoru:

Nazwa stowarzyszenia

Reprezentowana przez

Nr KRS

Cele statutowe

 

 

 

 

 
 
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-04
Data ostatniej zmiany:
2020-12-04
Ikona statystyk

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Morawica 851C.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-30
Data publikacji:
2020-11-30
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30
Ikona statystyk

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Morawica 851B.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-30
Data publikacji:
2020-11-30
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30
Ikona statystyk

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Morawica 851A

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-11-30
Data publikacji:
2020-11-30
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30
Ikona statystyk

Obwieszczenie - Przebudowa drogi gminnej Nida Łasiska - Nida Lurwizna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-11-25
Data publikacji:
2020-11-25
Data ostatniej zmiany:
2020-11-25
Ikona statystyk

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 09.11.2020 r. w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn: „Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-25
Data ostatniej zmiany:
2020-11-25
Ikona statystyk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 10 budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na działce nr 604/4 w Woli Morawicjiej, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2020-11-19
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farm fotowoltaicznych BRZEZINY 10 (10x1MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Brzeziny, gm. Morawica”  na działkach o nr ewid. 913 i 914”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2020-11-05
Data publikacji:
2020-11-05
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05
Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 4/42 obręb Dębska Wola, gm.Morawica”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-03
Data ostatniej zmiany:
2020-11-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-19 14:50:50, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)