Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

OFERTA PRACY

„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy w pływalni „KORAL” na stanowisku kasjerka. CV prosimy składać na adres biuro@koralmorawica.pl lub osobiście w pływalni „KORAL”.
Kontakt pod  nr tel. 041 311-47-02, od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00. 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie:

Przebudowa drogi gminnej Nida Łaziska-Nida Lurowizna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2020-01-15
Data publikacji:
2020-01-15
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie szczepień  przeciw grypie u osób powyżej 60. roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-10
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2004, zameldowanej na terenie Miasta i Gminy Morawica przeciw meningokokom.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2020-01-10
Data publikacji:
2020-01-10
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż msc Podwole - wymiana nawierzchni

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-01-02
Data publikacji:
2020-01-02
Data ostatniej zmiany:
2020-01-02
Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-06
Data ostatniej zmiany:
2019-12-06
Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2019-12-04
Data publikacji:
2019-12-04
Data ostatniej zmiany:
2019-12-04
Zbieranie statystyk

 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące drogi krajowej nr 73

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2019-11-27
Data publikacji:
2019-11-27
Data ostatniej zmiany:
2019-11-27
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Obwody Łowieckie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-11-06
Data publikacji:
2019-11-06
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 31 października 2019 r. do 21 listopada 2019 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu  będącej własnością Miasta i Gminy Morawica  nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2 (grunt niezabudowany) stanowiącej część działki nr 331, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach usług publicznych, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres od 22 listopada 2019 r. do 06.01.2020 r. firmie pod nazwą POTAMIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem pod stoisko handlowe ze sprzedażą ozdób choinkowych i fajerwerków.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor Referat Infrastruktury Technicznej i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Przebudowa drogi gminnej Nida Łaziska- Nida Lurowizna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o pracę Samorządowy żłobek w Bilczy poszukuje pracownika na stanowisko pomoc opiekuna/sprzątaczka

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie minimum średnie;

•  posiadanie obywatelstwa polskiego,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy opiekuna;
• wysoka kultura osobista,
• brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej; 

• obowiązkowość, rzetelność.

b. Wymagania dodatkowe:

 Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• umiejętność pracy w zespole;
• wysokie umiejętności komunikacyjne.

II. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• CV,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
• kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

III. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać osobiście w siedzibie Samorządowego Żłobka w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica w terminie do dnia 25.10.2019 r.

Stanowisko współfinansowane jest z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bilczy szansą na pracę dla rodziców”

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-10-22
Data publikacji:
2019-10-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22
Zbieranie statystyk

Zamieszczenie na stronie internetowej gminy na okres 14 dni od dnia 23.10.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2019 r., znak: IR.II.7840.1.34.2019, dotyczącego zawiadomienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/D/2019 z dnia 07.10.2019 r. orzekającej o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011 r. znak IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka – odcinek I”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-10-22
Data publikacji:
2019-10-22
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewoda Świętokrzyski zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr XXXII/D/2019 z dnia 07.10.2019 o zmianie decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-14
Data ostatniej zmiany:
2019-10-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 15:35:25, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)