Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-02-20
Data publikacji:
2018-02-20
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20
Ikona statystyk

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezony u kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-01-22
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22
Ikona statystyk

Sprawozdanie z konsultacji uchwały  Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego.

Ikona statystyk

Zapraszamy do konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: m.malicka@morawica.pl do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-12-21
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21
Ikona statystyk

Aktualizacja do Sprawozdania z konsultacji  projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07
Ikona statystyk

Sprawozdanie z konsultacji  projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

W wyniku konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii, propozycji rozwiązań do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje trwały od 13 listopada do17 listopada 2017 r. Projekt ww. programu wraz z formularzem konsultacji został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.morawica.eobip.pl), na stronie internetowej Gminy Morawica (www.morawica.pl) oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-11-27
Data publikacji:
2017-11-27
Data ostatniej zmiany:
2017-11-27
Ikona statystyk

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, iż w  dniu 13 listopada 2017 roku rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Konsultacje zakończą się 17 listopada 2017 r.

Do pobrania:

Roczny program

Projekt uchwały

Formularz do programu

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13
Ikona statystyk

Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Serdecznie zapraszamy do konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. Uwagi i wnioski można kierować na adres e-mail m.malicka@morawica.pl lub składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pok. nr 10 w terminie do 24 marca 2017 r. do godz. 14.00.


Uchwała do pobrania w pliku pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-17
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17
Ikona statystyk

Uchwała nr XXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Tkacz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Ikona statystyk

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06
Ikona statystyk

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2016-11-14
Data publikacji:
2016-11-14
Data ostatniej zmiany:
2016-11-14
Ikona statystyk

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 4 listopada 2015 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-10-20
Data publikacji:
2016-10-20
Data ostatniej zmiany:
2016-10-20
Ikona statystyk

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

 

Wójt Gminy Morawica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych związanych z podjęciem uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

 

W załączeniu:

 

- Zaproszenie do konsultacji społecznych

- Projekt uchwały

- Formularz uwag do projektu uchwały

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2016-02-16
Data publikacji:
2016-02-16
Data ostatniej zmiany:
2016-02-16
Ikona statystyk

16.02.2016

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne

 

Wójt Gminy Morawica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych związanych z podjęciem uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne.

 

W załączeniu:

 

- Zaproszenie do konsultacji społecznych

- Projekt uchwały

- Formularz uwag do projektu uchwały

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2016-02-16
Data publikacji:
2016-02-16
Data ostatniej zmiany:
2016-02-16
Ikona statystyk

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MORAWICA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-11
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-19 14:50:50, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)