Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Łuszcz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) dokonuje się rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert, ogłoszonego dnia 16 lutego 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Prowadzenia na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym
 2. Prowadzenia na terenie Miasta i Gminy Morawica świetlicy środowiskowej z programem o charakterze kulturalno – edukacyjno - sportowym i profilaktycznym oraz dbałość o porządek przyległego do świetlicy terenu, tj. boisko sportowe, plac rekreacyjny w Brzezinach, teren wokół fontanny

w formie powierzenia lub wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

1

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Nidzie

 

10.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Woli Morawickiej

 

14.500,00 zł

3.

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Radomicach

 

14.000,00 zł

4.

Fundacja Możesz Więcej

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Morawicy

 

10.000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Lisowie

 

14.000,00 zł

6.

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chmielowicach14.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Brzezinach

 

16.000,00 zł

8.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości
Dębska Wola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Dębskiej Woli12.000,00 zł

RAZEM

104.500,00 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Paulina Tworek
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-03-15
Data publikacji:
2017-03-15
Data ostatniej zmiany:
2017-03-16
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku

zczegółowe informacje przedstawiają załączniki:
 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 16 maja 2016 roku
na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. prowadzenia na terenie gminy Morawica świetlicy środowiskowej z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie:

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

8

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Dębska Wola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Dębskiej Woli

 

8.000,00 zł

 

RAZEM:

8.000,00 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-07-05
Data publikacji:
2016-07-05
Data ostatniej zmiany:
2016-07-05
Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA

ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-05-16
Data publikacji:
2016-05-16
Data ostatniej zmiany:
2017-03-09
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 28 stycznia 2016 roku
na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. prowadzenia na terenie gminy Morawica świetlic środowiskowych z programem
  o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym
 2. prowadzenia na terenie gminy Morawica świetlicy środowiskowej z programem
  o charakterze kulturalno – edukacyjno - sportowym i profilaktycznym oraz dbałość
  o porządek przyległego do świetlicy terenu, tj. boisko sportowe, plac rekreacyjny
  w Brzezinach, teren wokół fontanny

w formie powierzenia lub wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie:

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

1

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Nidzie

 

10.000,00 zł

2.

2

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Woli Morawickiej

 

14.500,00 zł

3.

3

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Radomicach

 

14.000,00 zł

4.

4

Fundacja Możesz Więcej

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Morawicy

 

10.000,00 zł

5.

5

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Lisowie

 

14.000,00 zł

6.

6

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Chmielowicach

14.000,00 zł

7.

7

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Brzezinach

 

16.000,00 zł

 

RAZEM:

92.500,00 zł

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2016-03-29
Data publikacji:
2016-03-29
Data ostatniej zmiany:
2016-03-29
Zbieranie statystyk

WÓJTA GMINY MORAWICA

ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-28
Data ostatniej zmiany:
2016-01-28
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym w Nidzie

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 9 lipca 2015 roku
  na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych z programem o charakterze profilaktycznym oraz kulturalno – edukacyjno – sportowym w Nidzie, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

8

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Nidzie

4.600,00 zł

 

RAZEM:

4.600,00 zł

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-08-06
Data ostatniej zmiany:
2016-10-06
Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA

ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2015-07-10
Data publikacji:
2015-07-10
Data ostatniej zmiany:
2015-07-14
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci
i młodzieży w 2015 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 13 marca 2015 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

                                      
  

Lp.

  
  

Numer oferty

  
  

Nazwa podmiotu

  
  

Zadanie

  
  

Kwota dotacji

  
  

1

  
  

7

  
  

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa   i Zaborza

  
  

Organizacja Wioski Indiańskiej w   Zaborzu

  
  

 

  

29.000,00 zł

  
  

 

  
  

RAZEM:

  
  

29.000,00   zł

  
Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2015-07-02
Data publikacji:
2015-07-02
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z Rocznego Programu współpracy gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-04-30
Data publikacji:
2015-04-30
Data ostatniej zmiany:
2015-05-04
Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA

ogłasza otwarty konkurs ofert
 na powierzenie lub wsparcie realizacji nw. zadania publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2015-03-13
Data publikacji:
2015-03-13
Data ostatniej zmiany:
2015-03-13
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 7 stycznia 2015 roku
na realizację zadań publicznych w zakresie:

Zbieranie statystyk

WÓJT GMINY MORAWICA ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

 Szczegółowe informacje przedstawiają załączniki: 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-02-04
Data ostatniej zmiany:
2015-02-04
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z Rocznego Programu współpracy gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r.

Sprawozdanie

Załącznik 1

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2014-04-30
Data publikacji:
2014-04-30
Data ostatniej zmiany:
2014-05-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-29 14:46:06, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)