Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 2 do 22 września 2020 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 43/20 o pow. 0,0990 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00075483/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114”

 

Zarządzenie

 

Wykaz

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-02
Data ostatniej zmiany:
2020-09-02
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-08-31
Data ostatniej zmiany:
2020-08-31
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-28
Data publikacji:
2020-08-28
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28

Uchylenie informacji o wynikach i ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-28
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28
Zbieranie statystyk

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę konserwacji i remontów grobów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Kamila Boroń
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-21
Data publikacji:
2020-08-21
Data ostatniej zmiany:
2020-08-21
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na: ,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica – część VI  - Budowa  kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-20
Data publikacji:
2020-08-20
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:  Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2020-08-19
Data publikacji:
2020-08-19
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica – część VI  - Budowa wodociągu w miejscowości Wola Morawicka i Dębska Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-18
Data publikacji:
2020-08-18
Data ostatniej zmiany:
2020-08-18
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na:  ,,Kompleksową dostawę gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-12
Data publikacji:
2020-08-12
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin Morawica i Chmielnik CZĘŚĆ II

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-10
Data publikacji:
2020-08-10
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wycenę usługi polegającej na konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych, jednorazowej pielęgnacji zieleni wokół nich oraz utrzymania porządku i czystości na grobach i cmentarzach wojennych położonych na terenie gminy Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gmin Morawica i Chmielnik

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Marzena Janik
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2020-08-04
Data publikacji:
2020-08-04
Data ostatniej zmiany:
2020-08-04
Zbieranie statystyk

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2021r

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  569775-N-2020

Data ogłoszenia: 04.08.2020 r.

Termin składania ofert: 12.08.2020r.

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-04
Data publikacji:
2020-08-04
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10
Zbieranie statystyk

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica –

część VI – Budowa kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  569343-N-2020

Data ogłoszenia: 03.08.2020 r.

Termin składania ofert: 20.08.2020r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-09-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-29 14:46:06, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)