Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zgromadzeniu kompletu dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 10 budynków inwentarskich hodowli brojlerów wraz z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na działce nr 604/4 w Woli Morawicjiej, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-26
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26
Zbieranie statystyk

Obwieszczenia Ministra Środowiska o  przekazaniu do zaopiniowania „Projektu robót geologicznych dla wykonania  Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego arkusze Morawica 851 A, B, C”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-17
Data ostatniej zmiany:
2020-08-17

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Zbieranie statystyk

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

w sprawie funduszu sołeckiego

Z uwagi na pandemię koronawirusa zebrania będą odbywały się na świeżym powietrzu.

Sołectwo

Data

Godzina

Porządek

Bieleckie Młyny

 20 sierpnia 2020 r. (czwartek)

 18.00

do pobrania

Bilcza

 13 września 2020 r.  (niedziela)

 17.00

 do pobrania
 

Brudzów

22 sierpnia 2020 r.

(sobota) 

 18.00

do pobrania

Brzeziny

 30 sierpnia 2020 r. (niedziela)

 13.15

do pobrania

 

Chałupki

 25 września 2020 r.
(piątek)

17.00

 
do pobrania
 

Chmielowice

28 sierpnia 2020 r.

(piątek) 

18.00 

do pobrania

Dębska Wola

13 września 2020 r.
(niedziela)

15:00

            do pobrania

Drochów Dolny

   5 września 2020 r. (sobota)
 

17.00

 do pobrania

Drochów Górny

5 września 2020 r.
(sobota)
 

15.30 

 do pobrania

Dyminy

 18 września
(piątek)
 

 17:00

 do pobrania

Kawczyn

 24 września
(czwartek)

17:00

 

 do pobrania

Kuby-Młyny

 19 września 2020 r. (sobota)

 17.00

 do pobrania

Lisów

 29 sierpnia 2020 r.
(sobota)

 18.00

 do pobrania

Łabędziów

2 września 2020 r.

(środa) 

 18.00

 do pobrania

Morawica

6 września 2020 r.

(niedziela) 

17.00 

 do pobrania

Nida

 20 września 2020 r. (niedziela)

 17.00

 do pobrania

Obice

 19 sierpnia 2020 r.
(środa)

 19.00

 do pobrania

Piaseczna Górka

9 sierpnia 2020 r.
(niedziela)

17.00

do pobrania

Podwole

 27 września 2020r(niedziela)

17:00

 do pobrania

Radomice I

 23 sierpnia 2020 r. (niedziela)

 17.00

do pobrania
 

Radomice II

 23 sierpnia 2020 r. (niedziela)

 15.30

do pobrania

Wola Morawicka

9 sierpnia 2020 r.
(niedziela)

17.00

do pobrania

Zaborze

 12 września 2020 r.
(sobota)

 17.00

          do pobrania

Zbrza

  27 września 2020 r. (niedziela)

 15.00

 do pobrania

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-08-12
Data publikacji:
2020-08-12
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2019 rok

Zbieranie statystyk

 

 

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przestawia Radzie Miejskiej w Morawicy Raport o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2019 rok.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Morawicy, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób w terminie do dnia 25 sierpnia br. na Biurze Obsługi Klienta.

Sesja, na której zostanie rozpatrzony Raport odbędzie się 26 sierpnia 2020 roku.

 

Do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Raport o stanie Miasta i Gminy Morawica za 2019 rok

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-05
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 – ze zm.), informuje

o wywieszeniu w dniach od 3 sierpnia 2020 r. do 23 sierpnia 2020 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta i Gminy Morawica ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00043436/6, stanowiącej działkę nr 53 o pow. 0,0200 ha wraz z budynkiem Ośrodka Tradycji Garncarstwa, oraz nieruchomości gruntowej będącej we władaniu Miasta i Gminy Morawica, oznaczonej działką nr 54 o pow. 0,0500 ha wraz ze sceną z zadaszeniem, sanitariatem pomieszczeniem gospodarczym, położonych w obrębie geodezyjnym Chałupki na terenach przeznaczonych pod usługi komercyjne – z przeznaczeniem  do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dla Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy – na prowadzenie działalności statutowej.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114 lub 115.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-08-03
Data publikacji:
2020-08-03
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw LYOVIT wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 4/42 obręb Dębska Wola, gm.Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministra Środowiska o  wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla wykonania  Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego arkusz Morawica 851 C”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministra Środowiska o  wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla wykonania  Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego arkusz Morawica 851 D”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-29
Data publikacji:
2020-07-29
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministra Środowiska o  wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla wykonania  Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego arkusz Morawica 851 A”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-29
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Ministra Środowiska o  wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla wykonania  Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego arkusz Morawica 851 B”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-29
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Audytor wewnętrzny"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-20
Data publikacji:
2020-07-20
Data ostatniej zmiany:
2020-07-20
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru "Audytor wewnętrzny"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-20
Data ostatniej zmiany:
2020-07-20
Zbieranie statystyk

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-20
Data publikacji:
2020-07-20
Data ostatniej zmiany:
2020-07-20
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WICEPREZESA ZARZĄDU spółki: „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Morawica

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE WICEPREZESA Koral sport i rekreacja sp. z o.o.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-07-16
Data publikacji:
2020-07-16
Data ostatniej zmiany:
2020-07-16
Zbieranie statystyk
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Morawica nr 3/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, którą określono środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73- odcinek m. Kielce-m. Brzeziny/Morawica”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-13
Data ostatniej zmiany:
2020-07-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-29 14:46:06, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)