Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektor biura LGD

Zbieranie statystyk

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektor biura LGD do dnia 29.12.2008r. wpłynęły cztery oferty kompletne pod względem formalnym. Na podstawie zebranych ofert zostały przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.  Komisja rekrutacyjna w składzie:

1. Marcin Dziewięcki – prezes zarządu LGD;

2. Rafał Wilk – wiceprezes;

3. Arkadiusz Jędras – wiceprezes;

postanowiła pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia nie wybierając żadnego z kandydatów. Kandydaci otrzymali w procesie rekrutacji następującą liczbę punktów:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

SUMA ilości punktów przyznanych przez członków komisji rekrutacyjnej

1.

Józef Miszczyk

Skrzelczyce

9

2.

Piotr Wójtowicz

Ćmielów

8

3.

Przemysław Strójwąs

Radomice

7

4.

Andrzej Jończyk

Kielce

4

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci na stanowisko dyrektora biura LGD wykazali się bądź to niewystarczającą wiedzą merytoryczną z zakresu programu Leader, bądź też nie posiadają wystarczającego doświadczenia w pracy na podobnych stanowiskach.

Komisja                                                                                          Rekrutacyjna

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-01-02
Data ostatniej zmiany:
2009-01-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-29 14:46:06, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)