Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik biura LGD

Zbieranie statystyk

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik biura LGD do dnia 29.12.2008r. wpłynęły trzy oferty kompletne pod względem formalnym. Na podstawie zebranych ofert zostały przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.  Komisja rekrutacyjna w składzie:

1. Marcin Dziewięcki – prezes zarządu LGD;

2. Rafał Wilk – wiceprezes;

3. Arkadiusz Jędras – wiceprezes;

spośród zgłoszonych kandydatur wyłoniła 2 osoby do pracy na stanowisku pracownik biura LGD:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

SUMA ilości punktów przyznanych przez członków komisji rekrutacyjnej

1.

Przemysław Strójwąs

Radomice

14

2.

Ewelina Iwanowska

Wojkowiec

11

3.

Marzena Felis

Lisów

9

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oboje wybrani kandydaci wykazali się wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień związanych z programem Leader i zasad prowadzenia projektów w ramach środków pozyskanych z UE. Na to stanowisko predestynują ich także dotychczasowe doświadczenia zawodowe i cechy osobowościowe. Trzecia kandydatka posiada niewielką wiedzę teoretyczną na temat programu Leader i zasad wdrażania projektów dofinansowywanych ze środków UE. Jej bogate doświadczenie dotyczy pracy w innym zawodzie.

 Komisja Rekrutacyjna

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kolegium Redakcyjne (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2009-01-02
Data publikacji:
2009-01-02
Data ostatniej zmiany:
2009-01-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 14:45:45, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)